Φθάνει τό τέλος τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων;

Τὰ ἔκτροπα στὸ Ἀμβοῦργον ἐδημιουργήθησαν ἀπὸ πληρωμένους μισθοφόρους τοῦ Τζῶρτζ Σόρος…
Πᾶψτε ἐπὶ τέλους νὰ μασᾶτε «κουτό-χόρτο»!!! Συνέχεια

Γιατί καίγεται τό Ἀμβοῦργον;

Δὲν θὰ καταπιανόμουν μὲ τὸ θέμα, ἀλλὰ μοῦ ἔκανε μεγάλη ἐντύπωσιν ἕνα ταινιάκι ποὺ μοῦ ἔστειλαν (παρέα μὲ πολλὰ ἄλλα, καθὼς καὶ πολὺ ἐνδιαφέροντα σχόλια, ποὺ δὲν εἶναι τῆς παρούσης νὰ δημοσιευθοῦν), γιὰ τὸ πῶς ἀκριβῶς καίγονται τὰ αὐτοκίνητα ἐκεῖ, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρος ἡ πόλις.
Οἱ εἰκόνες ὁμολογῶ μὲ παρέπεμψαν στὰ δίκτυα τοῦ …«ἀγαπημένου» μας πSoros!!!

Συνέχεια