Ὁ ξε-ἀφορισμὸς τοῦ Σπινόζα!

Χρειάστηκαν μόλις …400 χρόνια για να αρθεί ο αφορισμός κι ο εξοστρακισμός του εβραίου φιλοσόφου Σπινόζα από την εβραϊκή κοινότητα της Ολλανδίας, επειδή διανοήθηκε να υποστηρίξει ότι …δεν υπάρχει Θεός, ότι οι Εβραίοι δεν είναι ο …εκλεκτός λαός του Θεού και ότι η Βίβλος δεν είναι Θείας προελεύσεως κι εμπνεύσεως.

Ὁ ξε-ἀφορισμὸς τοῦ Σπινόζα!

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply