Ὥρα μας νὰ γκρεμίσουμε τὸ «σύστημα»!!!

Αὐτὰ ποὺ λέμε τόσα χρόνια, δεῖτε τὰ σὲ βίντεο! Ἀξίζει!!!!

Μέσα ἀπὸ τὸ βίντεο:

«…Τὴν δεκαετία τοῦ 1960, ἡ παραγωγικότης αὐξάνετο τόσο πολὺ ποὺ ὑπελόγισαν ὅτι σὲ λίγα χρόνια μία τετραμελὴς οἰκογένεια θὰ ζοῦσε ἄνετα μὲ ἕνα ἄτομο νὰ ἐργάζεται 10 ὧρες τὴν ἑβδομάδα…»

Κι αὐτὸ ἔπρεπε νὰ τὸ σταματήσουν…

Ὥρα μας λοιπὸν νὰ γκρεμίσουμε τὸ σύστημα!!!

Μεταξᾶς Γεώργιος

Υ.Γ. (Καὶ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε: μπᾶτσοι, χαφιέδες, κομιτατζῆδες!!!)

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ὥρα μας νὰ γκρεμίσουμε τὸ «σύστημα»!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὥρα μας νὰ γκρεμίσουμε τὸ «σύστημα»!!! – Griechisch lernen online

Leave a Reply