Ὧμὲς παραδοχὲς συνενοχῆς

Μᾶς τὸ λὲν κατάμουτρα  στὰ μοῦτρα, ὅτι τοὺς χρηματοδοτοῦσαν κάτω ἀπὸ τὸ τραπέζι.

  • Γιὰ νὰ «ὁλοκλήρωσε τὸν κύκλο» του, ὅπως γράφει ἡ «Αὐγή», σημαίνει ὅτι ὑπῆρχε προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα λειτουργίας. Ἄρα κάποιος τὸ ἔβαλε σὲ λειτουργία καὶ τὸ ξέρουν ἐκεῖ στὴν «Αὐγὴ» γιὰ νὰ τὸ λέν.
  • Νὰ ποιὸς πρέπει νὰ πληρώσῃ… (Δύο ἑκατομμύρια οἱ ζημιές, ὅπως ἀναφέρει ἡ ἰδιοκτήτρια. )

Σημείωσις
Ἡ ἰδιοκτήτρια εἶχε δικαστικὴ ἀπόφαση ἐξώσεως ἡ ὁποία οὐδέποτε ἐξετελέσθη, μὲ ἐντολὴ ΣΥΡΙΖΑ.

Παναγιώτης Λάλλας

(Visited 264 times, 1 visits today)
Leave a Reply