Διατὶ μία ἑξακομματικὴ βουλὴ ἦταν …προγραμματισμένη!!!

Τὴν ἤθελαν, τὴν προπαγάνδιζαν, τὴν προετοίμαζαν ἐδῶ καὶ χρόνια.

Στὴν ψυχοπαθῶς κομμουνιστικὴ χώρα μας, ὅπως (ἐπισήμως) τὰ 11 ἀπὸ τὰ 17 κόμματα εἶναι κομμουνιστικά…

Ψυχασθένεια κομμουνιστική…

Ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα καὶ  τὰ 17 κομμουνιστικὰ εἶναι, ἐφ΄ ὅσον τὸ σοσιάλ-κάτι εἶναι καθαρῶς κομμουνιστικό…
…δὲν γίνεται νὰ ἀναμένουμε ἀπὸ τὸ κομματοκρατικὸ καθεστὼς κάτι σὲ ἐλπίδα, παρὰ μόνον σὲ ὁλοσχερῆ καταστροφή.

Μπορεῖτε νὰ ἐλπίζετε ὅ,τι θέλετε….
Μπορεῖτε καὶ νὰ πιστεύετε ὅ,τι θέλετε…
Αὐτὸ ποὺ δὲν μπορεῖτε νὰ ἀλλάξετε, τελικῶς, εἶναι ἕνα: εἴμαστε καθαρὰ κομμουνιστικοποιημένη ἐπαρχία διότι ἔτσι τὸ ἀπεφάσισαν οἱ τοκογλύφοι καί, τελικῶς, παρὰ τὴν ψυχασθένειά μας, ὄχι μόνον ἀρνούμεθα νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον ἀρεσκόμεθα νὰ αὐτό-παρηγορούμεθα μὲ ὁ,τιδήποτε μᾶς «ταιριάζει» καλλίτερα, πρὸ κειμένου νὰ ἐξακολουθήσουμε νὰ ὑπνοβατοῦμε.

Μὲ τὶς ὑγεῖες μας.

Φιλονόη

Ἡ εἰκόνα «δωράκι» ἀπὸ φίλο

(Visited 347 times, 1 visits today)
Leave a Reply