Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. (ἀναδημοσίευσις)

Κατὰ τὰ γνωστά…
Ἐπεὶ δὴ πρόκειται γιὰ ἀπολύτως προσωπικὲς ἀπόψεις, σκέψεις καὶ συμπεράσματα,
ἀπαγορεύεται πλήρως κάθε ἀναδημοσίευσις ἀπὸ διάφορες ἱστοσελίδες καὶ …«γυπαετούς»!!!

Τό γνωρίζετε αὐτό τό σύμβολον; Τό ἔχετε κάπου συναντήση; Εἶναι παρεούλα μὲ αὐτό:

Κι αὐτό;Ἐὰν δὲν τὸ ἀναγνωρίσατε, θὰ σᾶς τὸ θυμήσω.
Εἶναι τὸ πρῶτο σύμβολον τῶν Ῥωμαίων αὐτοκρατόρων καὶ πίσω ἀπὸ αὐτὸ κρύβονται, ἀκόμη καὶ σήμερα, ὅλοι οἱ πᾶπες καὶ τὸ ἀγγλοσαξωνικὸν μένος κατὰ τῶν… Ἄς τὸ ἀφήσουμε ὅμως καλλίτερα τὸ «κατὰ ποιῶν»  γιὰ τὴν ὥρα.

Πρὸ χθὲς τὸ βράδυ λοιπὸν θυμήθηκα τὸν Προμηθέα καὶ τὰ πάθη του.
Αὐτὰ ποὺ τοῦ ἐπέβαλε ὁ Δίας, μὲ κύριον σύμμαχό του τὸν ἀετό του.

Ἀετός.
Ἕνα πετεινό, ποὺ ἄν καὶ μοναχικόν, ἔχει συνδέση τὴν παρουσία του μὲ κατακτητές, τέτοιους ποὺ μόνον κακὸ ἔκαναν κατὰ τὴν πορείαν τους, ἐναντίον κάθε λαοῦ ποὺ προσέβαλαν, καθ’ ὅλην τῆς διάρκειαν τῆς γνωστῆς ἱστορίας ἐπὶ τοῦ πλανήτου!
Ὁ ἀετός λοιπόν!
Ὅπου κι ἐὰν στρέψουμε τὸ βλέμμα μας σήμερα, σὲ δυνάστες τοῦ πλανήτου, θὰ διαπιστώσουμε πὼς ἔχουν κι ἕναν ἀετὸ ἐκεῖ γύρω ὡς βασικὸ (ἢ καὶ δευτερεῦον, σπανίως,) σύμβολόν των.

Διάβαζα λοιπὸν τὰ σχόλια κάποιων φίλων γιὰ τὸν ἀετὸ καὶ θυμήθηκα μερικὲς πολὺ «περίεργες» «συμπτώσεις» στὴν ἱστορία τοῦ πλανήτου.
Θυμήθηκα γιὰ παράδειγμα πὼς ὁ ἀετὸς εἶναι σύμβολον τῶν περισσοτέρων ἐχθρῶν τῆς ἀνθρωπότητος ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως τῆς ἀνθρωπότητος, ἀλλὰ ἰδίως σήμερα.
Τί ἐννοῶ;
Γιὰ νὰ δοῦμε…
Ποιά εἶναι τά σημαντικότερα σύμβολα τῶν …«ἀφεντικῶν» σήμερα;
Ἀμερική:

Γερμανία:

Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. Γερμανικὸν κΥνοβούλιον

Περίεργα πράγματα; Δέν συμφωνεῖτε;
Καὶ νὰ ἦταν κάποιες χῶρες ποὺ μὲ τὴν παρουσία τους προήγαγαν τὴν Ἀνθρωπότητα, νὰ πῶ πὼς πάει στὰ κομμάτια. Σύμπτωσις εἶναι.
Ἀλλὰ ἐὰν ἀναλογισθοῦμε τὸν ῥόλο ποὺ ἔχουν παίξη, ἰδίως τὸν τελευταῖον αἰῶνα, τότε μᾶλλον δὲν εἶναι μία ἁπλῇ σύμπτωσις τὸ κοινὸν σύμβολον.

Νά δοῦμε καί κάποιους ἀκόμη; Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. Ῥῶσσοι

Ἐτοῦτο λοιπὸν ἦταν τὸ τσαρικὸν σύμβολον καὶ σήμερα εἶναι ἐπίσης σύμβολον τῶν Ῥώσσων..
Καλοί οἱ Ῥῶσσοι; Σωστά; Εἶναι καί χριστιανοί; Σωστά; Καί γιατί τότε κατέσφαξαν τά ἐκατομμύρια τῶν διαφωνούντων ἀπό ἀρχῆς γενέσεως τοῦ σοβιετικοῦ κράτους τους; Γαιτί συνέβαλαν τά μέγιστα γιά τήν ἐπικράτησιν τῶν κεμαλικῶν στήν Τουρκία;Γιατί μέσα στούς πρώτους νεκρούς τους ἦσαν κυρίως Ἕλληνες Πόντιοι; Ἔ;
Θὰ μοῦ πεῖτε ἴσως πὼς φταῖμε ἐμεῖς ποὺ πήγαμε τότε στὴν Κριμαία. Καλῶς… Νὰ τὸ δεχθῶ. Στήν Χερσόνησον τοῦ Αἵμου ὅμως τί ἐγύρευαν;

Σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ μάλιστα σὲ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες, ἔχουμε κι ἄλλες «συμπτώσεις»… Ἀκόμη πιὸ ….περίεργες.
Ἔχουμε κάτι γείτονες ποὺ κι αὐτοὶ προτίμησαν τὸν ἀετὸ σὰν κύριον σύμβολόν τους.
Κι αὐτοὶ οἱ γείτονες, δὲν θὰ ἔλεγα πὼς τρέφουν τὰ καλλίτερα συναισθήματα γιὰ ἐμᾶς.
Ἄς θυμηθοῦμε τὴν δράσιν τους κατὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιον πόλεμον.

Ἀλβανία:

Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. Ἀλβανία

Καὶ σήμερα ὅμως… Δὲν ἔχουμε παράπονον… Φροντίζουν θαυμάσια νὰ μᾶς δημιουργοῦν προβλήματα.
Τούς ἄλλους νά τούς δοῦμε; Τά πολυαγαπημένα μας καρντάσια;

Τουρκία:

Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. τουρκίας ἀστυνομία

Ὤ τὶ κόσμος μαμά!!!
Πολλοὶ ἀετοὶ μαζεύτηκαν στὰ πέριξ κι ἄρχισα νὰ σκιάζομαι! Ἔως καὶ ἡ τουρκικὴ ἀστυνομία τὸν ἀετὸν ἐπέλεξε ὥς σύμβολόν της…. (Δὲν ἔχει σημασία ἐὰν βασίζεται ἡ ἐπιλογή τους στὴν βλακεία… Ταὐτόσημος μὲ τὴν ἄγνοια εἶναι κι αὐτή… Καὶ δολοφονεῖ ὑπὸ τὶς …δέουσες συνθῆκες!)

Τελειώσαμε ὅμως μέ τούς ἀετούς ἤ ἔχουμε καί συνέχεια;
Δυστυχῶς, ἔχουμε βαθυτάτην σὲ χρόνο συνέχεια….
Έὰν «σκάψουμε» λίγο στὴν ἱστορία θὰ διαπιστώσουμε κι ἄλλα «περίεργα» μὲ τοὺς ἀετούς.

Σερβία:Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. Σερβία

«Μὰ οἱ Σέρβοι εἶναι φίλοι μας», σχολίασε ἡ Μαρία.
Ναί, φίλοι μας, λόγῳ θρησκεύματος. Ὄχι λόγῳ πολιτικῆς, ῥιζῶν καὶ φυσικῆς ἐπιλογῆς.
Ἐὰν θυμηθοῦμε τὴν στάσιν τους μετὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιον Πόλεμο, θὰ διαπιστώσουμε πὼς μὲ μεγάλην τους χαρὰ θὰ ἔκαναν πρωτεύουσά τους τὴν Θεσσαλονίκη. (Σλαῦοι εἶναι καὶ οἱ Σκοπιανοί. Σλαῦοι καὶ οἱ Βούλγαροι!)
Μετά, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν μαχῶν ΔΣΕ καὶ Ἐθνικοῦ στρατοῦ, οἱ Σέρβοι, οἱ Βούλγαροι, οἱ Ἀλβανοί, καθῶς καὶ ὅλες οἱ ἄλλες χῶρες τοῦ ἀνατολικοῦ (κομμουνιστικοῦ) κατεστημένου, ὄχι μόνον συνεμάχησαν κατὰ τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ προσέφεραν καὶ πλῆθος ἐξυπηρετήσεων στὸν ΔΣΕ καὶ στὸ ΚΚΕ. Πόσο φίλος λοιπόν μπορεῖ νά εἶναι κάποιος πού ἐποφθαλμιᾷ τήν ἐθνική σου κυριαρχία;

Ἐὰν …«ταξειδεύσουμε» στὰ παλαιότερα χρόνια, θὰ ἀνακαλύψουμε ἐπίσης τὶς βαρβαρικὲς εἰσόδους τῶν Σλαύων στὴν πατρίδα μας καὶ στὶς βιαιότητες τους δὲν θὰ ἀναγνωρίσουμε καμμίαν φιλικὴ διάθεσιν.
Μᾶλλον μόνον ἐμεῖς τοὺς ἔχουμε φίλους… Διότι αὐτοὶ δὲν ἔχουν ἀποδείξη κάτι τέτοιο…
Καὶ τοὺς ἔχουμε γύρω γύρω…
Μήπως κάποιος μᾶς ἐποπτεύει;

Νά κυττάξουμε καί λίγο πιό πίσω;
Στήν ῥωμαϊκή αὐτοκρατορία;
Χμμμμ…. Ἐδῶ τὰ πράγματα ἀρχίζουν καὶ «σκοτεινιάζουν»…. Διότι κάπου ἐδῶ παθαίνουμε τέτοια πολλὰ πάθη, ποὺ τελικῶς ξεχάσαμε καὶ ταὐτότητα καὶ συνείδησιν καὶ ἱστορία.

Ῥωμαῖοι αὐτοκράτορες:Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. ῥωμαίου αὐτοκράτορος

κι αὐτὸ δικό τους σύμβολον ἦταν (ὅμοιον μὲ τὸ ἀρχικόν):

Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. ῥωμαίου αὐτοκράτορος β'

ποὺ ὅμως μετεξελίχθῃ σὲ αὐτό:

Δῆλα δή ἡ ἐκκλησία καί ἡ ἀνατολική ῥωμαϊκή αὐτοκρατορία, καθῶς φυσικὰ καὶ τὸ σύνολον τῆς ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, ἀπὸ τὴν ἀρχή της, ἔως καὶ σήμερα, εἶχαν σάν σύμβολον τόν ἀετόν, καί μάλιστα τόν (κατὰ περιόδους καὶ δικέφαλον) ἀετόν τοῦ Διός;
Σύμβολον ξεκάθαρα ἀρχαῖον Ἑλληνικὸν, ἀνήκον εἰς τὸν Δίαν.
Οὔπς… Τοῦ Διός ἔγραψα;
Γιὰ νὰ δοῦμε….

Θὰ μοῦ πεῖτε ἴσως πὼς κι ὁ Ἀλέξανδρος εἶχε σὰν σύμβολόν του τὸν ἀετόν.
Σωστά. Πολὺ σωστά.
Θεωροῦσε μάλιστα ἑαυτὸν τέκνον Διός. Καὶ τὶ τέκνον! Πολυτάλαντον!
Ἀλέξανδρος, τέκνον Διός, καθῶς ἠρέσκετο νὰ σχολιάζουν γιὰ τὸ πρόσωπόν του!
Κι αὐτὸς κάπου ἐκεῖ γύρω ἕναν ἀετὸν ἔχει λοιπόν…
Καί τί ἔκανε ὁ Ἀλέξανδρος γιά τήν Ἑλλάδα;
Διέδωσε τόν πολιτισμό της (λέμε τώρα…) στά πέρατα τῆς τότε γνωστῆς οἰκουμένης;
Σωστά…
Στήν κυρίως Ἑλλάδα ὅμως τί ἀκριβῶς προσέφερε; Μήπως τήν ἀπεψίλωσε ἀπό πολεμιστές καί τήν ἄφησε ἕρμαιον στίς ὀρέξεις τῶν Ῥωμαίων; (Κι ὄχι μόνον!)

Ποιός ἄλλος «ἐρίζει» γιά τό σύμβολον τοῦ ἀετοῦ καί τήν πατρότητά του;

Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. Ἑβραῖοι

Τί μᾶς λέν ἐτοῦτοι οἱ «κουμπᾶροι»; (Τὸ παραπάνω σύμβολον συγκαταλέγεται στὰ ἑβραϊκά, εὑρίσκεται στὴν συναγωγὴ τοῦ Χόντοροβ καὶ ἀναγράφει τὸ ὄνομα «Γιαχβέ»!)
Τί εἴπαμε λοιπόν πώς κάνουν οἱ Ἑβραῖοι ἐπί τοῦ πλανήτου;
Μπάάά… Συμπτώσεις… Τυχαῖον κι αὐτόν!

Κι ἄλλοι ὅμως διεκδικοῦν τὴν πατρότητά του:

Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. Χεταῖοι

Οἱ Χετταῖοι, ὅπως διαπιστώσατε. Φιλικότατοι κι αὐτοὶ πρὸς τοὺς προηγουμένους!!! Ἔως καὶ γάμους τελοῦσαν μεταξύ τους Ἑβραῖοι καὶ Χετταῖοι.

 

(Ἡ παραπάνω φωτογραφία ἀπὸ τὸ βιβλίον «Sculpture of Prehistoric China», Χόνκ Κόνγκ, καὶ προέρχεται ἀπὸ εὑρήματα νεολιθικὰ στὴν Κίνα.)

Νά σᾶς πῶ ὅμως κάτι πολύ σημαντικό;
Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει τόσο ἡ πατρότης καὶ ἡ μητρότης τοῦ συμβόλου, ὅσο τὸ  τὶ πρεσβεύει αὐτὸς ποὺ τὸ ἐμφανίζει. Κι ἔως τώρα τοὐλάχιστον, ὅσοι τὸ ἔχουν ἐμφανίση, γιὰ καλό (μας) δὲν τὸ ἔπραξαν!

Ἔχουμε λοιπὸν ἕνα σύμβολον Διός, τὸν ἁπλοῦν ἤ τὸν δικέφαλον ἀετόν, ὁ ὁποῖος ἀντιγράφεται ἀπὸ κάθε λαὸ ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ ἀφανίσῃ …τὸν Ἕλληνα*, μόλις τὸν πλησιάσει! Ὑπερβολικόν; Ἴσως, διότι θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ ἰσχυρισθῇ πὼς τὰ ἀμερικανά, καθῶς ἐπίσης καὶ τὰ παιδιὰ τοῦ πάπα, ἴσως μαζύ τους καὶ τὰ γερμανόπαιδα, δὲν ἔχουν σὰν ἀποκλειστικόν τους στόχο ἐμᾶς. Ὅλοι οἱ ἄλλοι ὅμως; Πόσες φορές ἔχουμε εὑρεθῆ σέ τροχιά συγκρούσεως μαζύ τους; Καί πόσες ἀκόμη θά εὑρεθοῦμε; Καί ποιές ἀκριβῶς εἶναι οἱ πραγματικές τους προθέσεις γιά τόν Ἕλληνα καί τόν Ἄνθρωπον;

Τί συνδέει τόν ἀετό μέ τόν Προμηθέα; Μήπως πάλι θά …ἀνησυχήσω;

Ὁ Προμηθεύς, πατὴρ Δευκαλίωνος καὶ πᾶππος τοῦ Ἕλληνος, ἦταν αὐτὸς ποὺ μέσῳ τοῦ ἀετοῦ ἐτιμωρήθη σὲ ἰσόβια δεσμά. Ὁ ἀετὸς κάθε δύο ἡμέρες τὸν ἐπισκέπτετο γιὰ νὰ τοῦ κατασπαράξῃ τὸ συκώτι.

Δὲν θεωρῶ λοιπὸν τὸν ἀετὸν φιλικὸν σύμβολον πρὸς τὸν Ἕλληνα, τὴν στιγμὴ ποὺ αὐτὸς πράττει κάτι ἐχθρικὸν πρὸς τοὺς γενάρχες τοῦ Ἕλληνος. Πολλῷ δὲν μᾶλλον ποὺ προκαλεῖ πόνο σὲ κάποιον γενάρχη μου.

Τὸ γιατὶ βέβαια κι ἐμεῖς οἱ Πόντιοι ἔχουμε σὰν σύμβολον τὸν ἀετόν, δὲν τὸ γνωρίζω. Κάπου πάει ὁ νοῦς μου, ἀλλὰ δὲν μπορῶ ἀκόμη νὰ καταθέσω τοὺς προβληματισμούς μου δημοσίως.

Νά ἀρχίσω λοιπόν νά σκιάζομαι ἤ νά προετοιμάζομαι;

Νά «σημαδεύω ὡς ἐχθρούς» τούς φέροντες ὡς σύμβολον τόν ἀετόν, ἤ νά ἀδιαφορήσω καί νά ἐξακολουθήσω σάν νά μήν συμβαίνῃ κάτι σοβαρό; 

Πρὸς ὥρας ἁπλῶς καταγράφω…
Κι ἐπίσης, ἐὰν θὰ ἀποσαφηνίσουν τὴν στάσιν τους, ὅλοι οἱ παραπάνω, τότε θὰ ἀποσαφηνίσω κι ἐγὼ τὴν δική μου.

Ἐὰν λοιπὸν ἐπιθυμοῦν σὰν σύμβολόν τους τὸν ἀετόν, κανένα πρόβλημα. Μᾶς βοηθοῦν! Ἀντιλαμβανόμεθα ταχύτερα τὸ ποιὸς εἶναι ὁ στόχος μας καὶ μὲ ποιοὺς θὰ πολεμήσουμε στὴν τελικὴ μάχη!

Φιλονόη.  

πρώτη δημοσίευσις 16 Ὀκτωβρίου 2012

Σημείωσις 15ης Μαρτίου 2022

Ὁπωσδήποτε καὶ ἡ ἀνατολική, καθὼς καὶ ἡ δυτική, ῥωμαϊκὴ αὐτοκρατορία σὰν σύμβολόν τους εἶχαν τὸν ἀετό, κάτι ποὺ ἐκληροδοτήθη στὴν ὀρθόδοξον ἐκκλησία, καθὼς φυσικὰ καὶ στὴν τσαρική. Γνωστὰ αὐτά… Ἄλλα μὲ ἀπασχολοῦν αὐτὸν τὸν καιρὸ καὶ δὲν θὰ ἀναλύσω περισσότερο τὶς σκέψεις καὶ τοὺς προβληματισμούς μου. Γιὰ τὴν ὥρα συστήνω σὲ ὅλους μας τὰ …«μικρὰ καλάθια». Θὰ βοηθήση…

Δὲν λέω λοιπὸν νὰ μὴ κάνουμε συμμαχίες, ἀπολύτως ἀναγκαῖες ὑπὸ τὶς ὑπάρχουσες συνθῆκες. Λέω μόνον νὰ ἔχουμε κατὰ νοῦ τὴν Ἱστορία καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν …«ἀρχὴ» τῶν …«συμμάχων» μας ποὺ βασίζεται στὶς λυκοφιλίες.

Κι ἕνας …χάρτης σημαιῶν, ἐπίσης ἀπὸ ἐκείνες τὶς ἐποχὲς ποὺ ἔγραφα κι ἐρευνοῦσα συστηματικῶς….

Πατῆστε ἄφοβα στὴν εἰκόνα…
Μεγαλώνει γιὰ …μελέτη!!!

* Λοιπόν… λοιπόν… Καιρὸς νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ὅταν λέμε Ἕλλην δὲν ἐννοοῦμε τὸ ἑλληνόφωνον γραικυλόδουλον κι ἐθελόδουλον σκουπίδι, ἀλλὰ ὁποιονδήποτε, ὁπουδήποτε στὸν πλανήτη, πρεσβεύει, ὑπερασπίζεται (ναί, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν ζωή του) μὰ καὶ τιμᾶ τὸ περὶ Ἐλευθερίας (δι)-αἴσθημα τοῦ Ἀνθρώπου. 

Τὸ περὶ Ἐλευθερίας (δι)-Αἴσθημα

Εἰκόνες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶἐδῶ, ἐδῶἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ,

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply