Γιατί ἡ πόλις λέγεται Θεσσαλο-νίκη κι ὄχι Θεσσαλο-победи; (ἀναδημοσίευσις)

Ῥὲ Σκοπιανοί, γιατί ἡ πόλις λέγεται Θεσσαλο-νίκη (Θεσσαλικὸ Victory), καὶ ὄχι Θεσσα- победи (Pobeda), πού εἶναι στήν γλῶσσα σας;

Ποιός ξέρει ῥέ ὅτι победи (Pobeda) θά πεῖ Νίκη;
Μόνον ἐσεῖς τὸ ξέρετε.

Ἄκου Θεσσαλο-πομπέντα ἡ Θεσσαλονίκη.
Γιὰ  τὰ πανηγύρια.

Γιατί ἡ παλιά πρωτεύουσα λεγόταν Αἰγές ß αἰγῶν (κατσίκες)…
…και ὄχι коза (Κozi = κατσίκες στὰ σκοπιανά).

Πρωτεύουσα ὅλοι γνωρίζουν τό коза (Κόζι) Ἔεεεεεεεεεεεε;
Καί ὄχι τίς Αἰγές;

Δεῖξτε ἕναν ἰστορικὸ ποὺ νὰ ἀποκαλῇ коза τὶς Αἰγές.

περιοδικὸν ἀναζήτησις

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply