Μία χάλκινη προτομή.

ΧΑΛΚΙΝΗ ΠΡΟΤΟΜΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΠΛΑΤΩΝΟΣ.
– 45 ~ 25.

H γενειοφόρος μορφὴ εΜία χάλκινη προτομή.ἰκονίζεται νὰ γέρνῃ ἐλαφρᾶ τὸ κεφάλι πρὸς τὰ δεξιά.
Τὰ μαλλιά του, χωρισμένα στὴν μέση καὶ τυλιγμένα, συγκρατῶνται ἀπὸ τὴν ταινία ποὺ τὸν στεφανώνει.

Ἡ προτομὴ βρέθηκε στὴν Ἔπαυλη τῶν Παπύρων στὴν Ἡράκλεια (Ἐρκουλάνεουμ) τῆς Ἰταλίας, τὸ 1750 καὶ ἔκτοτε προβληματίζει τοὺς μελετητές.
Ἔχει ὑποστηριχθεῖ ὅτι εἰκονίζει τὸν Διόνυσο ἢ τὸν Πλάτωνα μὲ χαρακτηριστικὰ τοῦ Διονύσου, ἐνῶ πρόσφατα ὑπεστηρίχθη ὅτι πρόκειται γιὰ τὸν Διόνυσο τῶν Μυστηρίων, ὅπως μαρτυροῦν καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἀντικείμενα ποὺ ἐντοπίστηκαν στὴν Ἔπαυλη, μὲ σαφεῖς ὀρφικές/πυθαγέρειες  ἐπιδράσεις. Μία χάλκινη προτομή.2

Ἡ προτομὴ ἀκολουθεῖ ἑλληνιστικὰ πρότυπα συνδυασμένα σύμφωνα μὲ τὴν ῥωμαϊκὴ καλλιτεχνικὴ αἰσθητική.

Ἀπὸ  τὴν Ἔκθεση τοῦ Κυκλαδικοῦ Μουσείου «ΕΠΕΚΕΙΝΑ».

Νεφέλη Ὠκεανίς

(Visited 182 times, 1 visits today)
Leave a Reply