Ψηφίζοντας ἀν τί αὐτῶν ποὺ ἀπουσιάζουν…

Αὐτοὶ δὲν μποροῦν νὰ ψηφίσουν…

Συνέχεια

Ἰδιαιτέρως στοχευμένη ἡ ἔρευνα γιά τό Μάτι;

Δὲν ξέρω ποιοὶ εἴδατε τὸ ῥεπορτὰζ τοῦ «ΣΚΑΙ» γιὰ τὸ Μάτι, ἀλλὰ βλέποντάς το, μοῦ βγῆκε τὸ δικό μου μάτι… Συνέχεια

Δὲν «φυλοῦν Θερμοπῦλες» οἱ μακελλάρηδες

Δηλαδή ὁ Μακελλάρης τῆς Νέας Ζηλανδιας εἶναι μαχητής τοῦ Χριστοῦ κατά τῶν Μωαμεθανῶν;
Αὐτό πιστεύουν οἱ ὀπαδοί τοῦ Βελοπούλου (ὡς Χριστιανοὶ τοῦ ΛΑΟΣ);

Εἶστε βαθεία νυκτωμένοι κύριοι.

Ἐθέρισε ἑξῆντα (60) ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Λευκῆς Πανούκλας (=τῆς Λεύκης Φυλῆς), στὴν ὁποία μὲ κάνει νὰ ντρέπομαι ποὺ ἀνήκω. Συνέχεια

Θὰ ξεχασθοῦν κι αὐτοὶ οἱ …τσουρουφλισμένοι!!!

Από τις 24 Ιουλίου, εάν δεν κάνω λάθος, σας έγραψα εδώ μέσα ότι «και οι τσουρουφλισμένοι στο Μάτι θα ξεχασθούν αρκεί να μην έχουν καεί τα εκλογικά βιβλιάρια».

Συνέχεια

Ξανά-μετρώντας νεκρούς… (ἀνανέωσις)

Ἡ ἔρευνα, σὲ ἐπίπεδον μαρτυριῶν ἀπὸ πληγέντες, φίλους καὶ συγγενεῖς τους, κατὰ κύριον λόγο, καθὼς ἐπίσης καὶ ἀπὸ κάποιους δημοσιογράφους καὶ τὶς ἐπιτόπιες ἔρευνές τους, δὲν γίνεται νὰ κλείσῃ κυρίως λόγῳ τῆς παραπλανητικῆς σιωπῆς. Μίας σιωπῆς, γιὰ τὴν ὁποίαν, Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ἡ Πυροσβεστικὴ Ὑπηρεσία καὶ ἡ (φερομένη ὡς) κυβέρνησις ἀπεφάσισαν νὰ «κρατήσουν χαμηλοὺς τόνους», ἀποκρύβοντάς μας καὶ τὴν ἀλήθεια ἀλλά, κυρίως, τὸν πραγματικὸ ἀριθμὸ τῶν θυμάτων.

Σήμερα λοιπὸν ἐπανέρχομαι γιὰ νὰ προσθέσω μερικοὺς ἀκόμη νεκρούς, ὄχι μόνον αὐτοὺς τῶν νοσοκομείων, ἀλλὰ καὶ κάποιες ἐπὶ πρόσθετες πληροφορίες γιὰ αὐτοὺς ποὺ ξεβράζονται (κυριολεκτικῶς), ἀκόμη καὶ  τώρα, σὲ διάφορες γειτονικὲς (καὶ μή) ἀκτές.
Παρατίθεται ἡ ἔρευνα ὡς εἶχε καὶ ἁπλῶς προσθέτω-συμπληρώνω, ὅπου ἀπαιτεῖται, τὰ ἐπὶ πλέον στοιχεία.
Ἐκ τῶν πραγμάτων, λόγῳ συναφείας (ἢ μή) ἔχω μετακινήση κάποιες ἀναφορὲς ἢ τὶς ἔχω ἐμπλουτίση.

Συνέχεια

Ξεβρακώνονται μόνοι τους οἱ κάθε λογῆς ἀνίκανοι

Ὅταν ἡ σκατοψυχία βαρᾷ ῥοζουλὶ
(κι ὄχι κόκκινο… Ποῦ νά τό εὕρουν;)

*~*~*~*~*~*~*~*~

  1. Τὸ Καθεστωτικὸ Ψεῦδος δὲν ἔχει χρῶμα…Τὶς ἴδιες μ@λακίες ποὺ μᾶς λὲν τώρα τὰ συριζόπανα θὰ μᾶς ἔλεγαν καὶ οἱ Κούληδες, ἐὰν ἡ φωτιὰ συνέβαινε ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τους (καὶ εἶχαν ἐνοχὲς ἐπειδὴ θὰ εἶχαν ἐξαφανίση ὅλα τὰ κονδύλια τῆς δασοπυροσβέσεως γιὰ νὰ μποροῦν νὰ διῳρίσουν –ἐν μέσω μνημονίων- χιλιάδες φεκόσιτα καὶ λοιπὰ ἀργόμισθα κοπρόσκυλα στὸν κρατικὸ μηχανισμό)… Συνέχεια