Ψηφίζοντας ἀν τί αὐτῶν ποὺ ἀπουσιάζουν…

Αὐτοὶ δὲν μποροῦν νὰ ψηφίσουν…

Συνέχεια

Θὰ ξεχασθοῦν κι αὐτοὶ οἱ …τσουρουφλισμένοι!!!

Από τις 24 Ιουλίου, εάν δεν κάνω λάθος, σας έγραψα εδώ μέσα ότι «και οι τσουρουφλισμένοι στο Μάτι θα ξεχασθούν αρκεί να μην έχουν καεί τα εκλογικά βιβλιάρια».

Συνέχεια

Ῥουφιανο-τραμποῦκοι ἐν δράσει

Ὁ ὁρισμὸς τοῦ τραμπούκου.

Στοχοποίησε τὸν Συνολάκη, καθηγητὴ Φυσικῶν καταστροφῶν στὸ πανεπιστήμιο Κρήτης, δίνοντας τὴν διεύθυνσή του στὸ διαδίκτυο, ἐπειδὴ ἐξαέρωσε τὴν κυβερνητικὴ προπαγάνδα ποὺ διετείνετο πὼς δὲν μποροῦσαν νὰ κάνουν τίποτα νὰ σώσουν τοὺς ἀνθρώπους στὸ Μάτι!!!

Συνέχεια

Βάζοντας …«πλάτη» στὰ μέλη τῆς συμμορίας

Συμπεριφορὰ «νονοῦ» ποὺ βάζει πλάτη γιὰ τὰ μέλη τῆς συμμορίας του.

Ὅταν ἀναλαμβάνῃς τὴν πολιτικὴ εὐθύνη, σημαίνει πὼς ἀναλαμβάνεις καὶ τὶς ἐπιπτώσεις αὐτῆς.
Μόνο οἱ τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις καὶ ὁ φερόμενος ὡς πρωθυπουργὸς ἀναλαμβάνουν πολιτικὴ εὐθύνη χωρὶς παραίτηση. Συνέχεια

Ὑπάρχει πράγματι ἀσύμμετρος ἀπειλὴ γιὰ τὴν χώρα…

…ἀλλὰ δὲν μᾶς λὲν πὼς ἡ μεγελυτέρρα ἀσύμμετρος ἀπειλὴ εἶναι οἱ καρπαζοεισπράκτορες καὶ  τοποτηρητὲς τοῦ Βερολίνου…

Ἂς εἴμαστε σοβαροί…
Οὐτε ὁ στρατηγὸς ἄνεμος φταίει, οὔτε ἡ ἀσύμμετρος ἀπειλή…
Ὅσο γιὰ τὰ αὐθαίρετα, οἱ ἴδιοι τὰ νομιμοποίησαν γιὰ νὰ εἰσπράξουν περισσότερα χρήμματα γιὰ τὰ γερμανικὰ ταμεῖα. Συνέχεια

Ὑβρις ἀνικάνων…

Τὸ τ(ρ)ό(τ)σκα θεωρεῖ πὼς τὸ Μάτι εἶναι μία αὐθαιρεσία καὶ πρὸς τοῦτον δὲν παραιτεῖται…

Ἤ, κατὰ πῶς ἰσχυρίσθη ἀργότερα, μετὰ τὶς τόσες ἐξοργισμένες κραυγὲς μας, δὲν ἔγινε δεκτὴ ἡ παραίτησίς του…!!! Συνέχεια