Βάζοντας …«πλάτη» στὰ μέλη τῆς συμμορίας

Συμπεριφορὰ «νονοῦ» ποὺ βάζει πλάτη γιὰ τὰ μέλη τῆς συμμορίας του.

Ὅταν ἀναλαμβάνῃς τὴν πολιτικὴ εὐθύνη, σημαίνει πὼς ἀναλαμβάνεις καὶ τὶς ἐπιπτώσεις αὐτῆς.
Μόνο οἱ τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις καὶ ὁ φερόμενος ὡς πρωθυπουργὸς ἀναλαμβάνουν πολιτικὴ εὐθύνη χωρὶς παραίτηση.

Ἕως τώρα θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουν σταλῆ στὰ σπίτια τους ἕνα σωρὸ ἄτομα ποὺ τὴν ὥρα τῆς συμφορᾶς ὀλιγώρησαν ἢ δὲν προνόησαν.
Δὲν τὸ ἔκανε.
Κάτι ποὺ θὰ ἔκανε ὁ ὁποιοσδήποτε ἄλλος πρωθυπουργό,ς ὁποιασδήποτε ἄλλης χώρας, σὲ ὁποιανδήποτε ἄλλην πλευρὰ τοῦ πλανήτου.

Καὶ δὲν τὸ ἔκανε γιατί αὐτὰ γίνονται σὲ κυβερνήσεις καὶ ὄχι σὲ συμμορίες καὶ συνδικάτα τοῦ ἐγκλήματος ὅπου ὁ ἕνας κυττᾶ νὰ καλύψῃι τὸν κ@λο τοῦ ἄλλου.

Ἡ κίνησί του περὶ ἀναλήψεως πολιτικῆς εὐθύνης, ποὺ μόνο ἀνάληψις δὲν εἶναι, ἦταν γιὰ νὰ προστατεύσῃ, ἐν εἴδει ὀμπρέλας, ὅλο τὸ σκυλολόι ποὺ σέρνει μαζύ του καὶ ποὺ εὐθύνεται γιὰ τὴν ἐθνικὴ τραγωδία ποὺ ἔπληξε τὴν χώρα.

Ἂν ἦταν πραγματικὴ θὰ εἶχε ἤδη παραιτηθῆ!

Ευστρατία Σουραβλᾶ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply