Ὑποπαράγραφος ἦσαν οἱ τόσοι θάνατοι…

Ἐπὶ 25 ἔτη τοὺς ἐκράτησαν οἱ νικητὲς τοῦ ἐμφυλίου μὲ τὰ παλούκια, ἄλλοτε μὲ τὸν ἀστυνόμο, ἄλλοτε μὲ τὸν δάσκαλο καὶ τὸν παπὰ κι ἄλλοτε μὲ τὸν δικαστὴ καὶ τὸν λοχία.

Ἡ Ἑλλὰς ἔγινε ἕνας πλούσιος τόπος, ἰσότιμος ἑταῖρος σὲ μεγάλους παγκοσμίους ὀργανισμοὺς καὶ διεθνῆ φορά.

Ἡ ἐνδημικὴ φτώχεια, χαρακτηριστική της ἑλληνικῆς χερσονήσου ἀπὸ τὶς ἀπαρχὲς τῆς ἱστορίας, ἡ μόνιμη σιτοδεία, οἱ συνεχεῖς ἀναταράξεις ἐξηφανίσθηκαν.

Γιὰ πρώτη φορὰ στὴν τριῶν χιλιάδων ἐτῶν ἱστορία τοὺς οἱ Ἕλληνες ἤρχισαν νὰ συγκαταλέγονται στοὺς πλουσίους λαοὺς τῆς ὑφηλίου.

Τὸ 1974 ἄνευ λόγου καὶ αἰτίας καὶ ἐνῶ τὸ καθεστὼς ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὴν κατάῤῥευση τῆς δικτατορίας, προέκυψε μὲ ὁμαλᾶ διαδικασία, ὁ ἀστικὸς κόσμος ἀπεφάσισε νὰ τοὺς παραδώσῃ τοὺς πυλῶνες τῆς σταθερότητος, ἀφοῦ ἔστειλε τὸν βασιλέα στὰ ἀζήτητα ἀπεφάσισε νὰ τοὺς παραδώσῃ καὶ τὸν στρατὸ τὸν ὅποιον ἐξεδημοκράτησε.

Ἔτσι μὲ τὴν ἀρχικὴ ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὰ στίφη τῶν νεοΕΑΜιτῶν τοῦ 1981, τὸ 2015 εἴχαμε καὶ τὸν αὐθεντικὸ ΕΑΜικὸ κόσμο στὰ πράγματα, τοὺς βιολογικοὺς καὶ πολιτικοὺς ἀπογόνους της ΟΠΛΑ, τοῦ Φενεοῦ καὶ τοῦ Μελιγαλᾶ.

Νὰ εἶσθε εὐτυχισμένοι ποὺ δὲν σᾶς σκοτώνουν μὲ μίαν σφαίρα στὸν κρόταφο.
Ἐὰν ἐκάϋσαν 80-100 ἄτομα στὸ Μάτι εἶναι μία ὑποπαραγράφος.

Συνεχίσατε ἀπτόητοι στὸ βάθεμα καὶ τὸ πλάτεμα τῆς δημοκρατίας.

«Ἕνας»

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Ὑποπαράγραφος ἦσαν οἱ τόσοι θάνατοι…

  1. Επεται κ συνεχεια μετα την παραδοση της Μακεδονιας στους κομιτατζήδες κ είναι η συνεχεια της Θράκης . Ηδη αρχισαν τα οργανα με τους μουφτήδες , ο Θεος να βαλει το χερι του γιατι δεν πρόκειται να το βαλει κανεις άλλος.Μετα την συμφωνια της γραβάτας θαρθει κ η συμφωνια φεσι .Ετσι εκδικουνται την ηττα τους σε Γραμμο κ Βιτσι !!!!

Leave a Reply