Βεργίνας …μαϊμουδιές!!!

Βεργίνα καὶ Σκόπια

Χαρὰ σὲ σᾶς ποὺ πήγατε καὶ εἴδατε τὸν ΦΙΛΙΠΠΟ στὴν Βεργίνα! Τὰ λεφτά σας πίσω πρέπει νὰ ζητήσετε! Κατέληξα τελικά, ὅτι ἡ ἀπάτη  στὴν Βεργίνα εἶναι μεγαλυτέρα ἀπὸ αὐτὴν τῶν Σκοπίων! Συνέχεια

Ἡ σφαίρα, ὁ δίσκος καὶ ἄλλα τινά…

Σχεδὸν ὅλες οἱ διακόσιες (200), περίπου, πέτρες ποὺ εὑρέθησαν, εἶναι φτιαγμένες ἀπὸ σκληρὸ γρανίτη ἀπὸ τὸ βουνὸ Talamanca ποὺ εὑρίσκετε πενῆντα (50) μίλια μακρυὰ ἀπὸ τὴν τοποθεσία ἀνευρέσεώς τους!!! Συνέχεια

Λεπτομέρειες ποὺ ἀκυρώνουν «ἱστορικὰ θέσφατα»

Ἐρωτήματα γιὰ «εἰδικοὺς»

Θά μποροῦσαν ἄραγε οἱ 51 (3 Χ 17 = 51) ἀκτίνες, στὴν περιφέρεια τοῦ σχήματος στὸ νόμισμα, νὰ συνδυασθοῦν μέ τόν μηχανισμὸ τῶν Ἀντικυθήρων; Πῶς θά μποροῦσε αὐτός ὁ ἀριθμός νά προσφέρῃ πλοήγηση στά καράβια;
Συνέχεια