Βεργίνας …μαϊμουδιές!!!

Βεργίνα καὶ Σκόπια

Χαρὰ σὲ σᾶς ποὺ πήγατε καὶ εἴδατε τὸν ΦΙΛΙΠΠΟ στὴν Βεργίνα! Τὰ λεφτά σας πίσω πρέπει νὰ ζητήσετε! Κατέληξα τελικά, ὅτι ἡ ἀπάτη  στὴν Βεργίνα εἶναι μεγαλυτέρα ἀπὸ αὐτὴν τῶν Σκοπίων!

Αὐτοὶ οἱ φουκαράδες ἐκεῖ, ἀφοῦ δὲν ἔχουν κάτι, προσποιοῦνται! Ἐμεῖς πᾶμε νὰ γίνουμε Σκόπια, γιὰ νὰ διαφυλάξουμε τὴν Ἀπάτη! Στὴν Ἔδεσσα δὲν σκάβουν μὴ τυχὸν καὶ πεταχθῇ κάποια ἐπιγραφὴ ποὺ νὰ γράφῃ ΑΙΓΕΣ! Στὴν ΑΜΦΙΠΟΛΗ κατέφυγαν στὴν ἀρχαιοκαπηλία, γιὰ νὰ μὴν ἔχουμε δύο Φιλίππους! Ἰσχύει γενικὰ μία προσομοίωσις, ὥστε νὰ ταὐτισθοῦμε, ὅσο εἶναι δυνατόν, μὲ τὸ τίποτα  τῶν Σκοπίων!

Ἡ πινακὶς αὐτὴ στὴν Βεργίνα, ἔπρεπε νὰ φέρῃ θύελλα ἀντιδράσεων ἀπὸ σκεπτομένους ἀρχαιολόγους! Οὐδεὶς ὅμως ἔχασε τὸ φιλότιμο γιὰ νὰ τὸ εὕρουν αὐτοί! Εἶναι τὸ ἀπόλυτο ὄργανο καταστροφῆς τῆς χώρας, ἀφοῦ ὁ πολιτισμὸς εἶναι ἡ βαρειὰ βιομηχανία μας! Ἐξαιρέσεις δὲν ὑπάρχουν, γιατί ὁ σιωπὼν δοκεῖ συνεινεῖν.

Aegea postea Edessa

ΑΙΓΕΣ μετέπειτα ΕΔΕΣΣΑ σημαίνει αὐτό, μετεφρασμένο! Τὸ μεγάλωσα γιὰ νὰ τὸ δεῖτε καλλίτερα.

Σταματῆστε τὴν ἀλητεία ἐκεῖ στὴν Βεργίνα καὶ ἐπιστρέψατε πίσω τὸ ὄνομα ποὺ κλέψατε ἀπὸ τὴν Ἔδεσσα! Δὲν κλέψατε μόνον τὸ ὄνομα, ἀλλὰ καὶ ὅ,τι συνεπάγεται ἀπὸ τὴν πράξη σας! Ξεφτιλίζετε τὴν πάλαι ποτὲ πρωτεύουσα τῶν Μακεδόνων, τοποθετώντας την σὲ ἕνα σκέτο νεκροταφεῖο χωρὶς οὔτε μία οἰκία! Δὲν ξέρω ἐὰν τὸ θράσος σας εἶναι μικρότερο τῶν Σκοπιανῶν! Καταδικάζετε τὴν Ἔδεσσα σὲ ἱστορικὴ ἀνυπαρξία! Τῆς ἀφαιρέσατε τὸ δικαίωμα, νὰ χτίσει τὴν ἀνάπτυξή της σὲ κάτι ποὺ τῆς ἀνήκει!

Καὶ γιατί μωρὲ ὅλα αὐτά; Γιατί τὸ «μαγαζάκι» πού ἄνοιξε κακῶς τὸ 1977 γιὰ κατανοητοὺς λόγους, πρέπει νὰ συνεχίζεται ἀκόμα σήμερα; Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ εἶναι στὴν ΑΜΦΙΠΟΛΗ πλέον καὶ ὁ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ζητὰ ἀποκατάσταση στὴν Βεργίνα ὅπου ἀνήκει! Κάντε τὸ μόνοι σας κρατώντας τὴν ἀξιοπρέπειά σας, πρὶν οἱ ΕΔΕΣΣΑΙΟΙ σᾶς τὸ ἐπιβάλλουν καὶ τὴν χάσετε! ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ παρακαλῶ!!!

Σταματῆστε τὴν ἀπάτη στὴν Βεργίνα

Εἶναι ἕνα ἐρώτημα ἡ παρουσία τοῦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ στὴν φαρέτρα τῆς Ἀμαζόνος σὲ αὐτὴν τὴν μορφή, ἐὰν ὁ τάφος στὴν ΒΕΡΓΙΝΑ ἀνῆκε στὸν πατέρα τοῦ ΦΙΛΙΠΠΟ! Ἀναχρονιστικὸ φαινόμενο λέγεται αὐτὸ καὶ ἡ ὕπαρξίς του εἶναι ἀπαράδεκτος, ὅπως καὶ πολλὰ ἄλλα ἐκεῖ μέσα!

«Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ» θὰ πῆ αὐτὸ τὸ ἐλλειπτικὸ δυσεύρετο σύμβολο ἐπάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι του! Τὸ ἴδιο ποὺ ὑπάρχει καὶ ἐπάνω ἀπὸ τὴν ἐπουρανία ΡΕΑ στὸν δίσκο τῆς Βακτρίας! Ὁ λόγος τοῦ ἐρχομοῦ ἦταν κατὰ περίπτωση! Στὸν ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ γιὰ νὰ προστατεύσῃ καὶ στὴν ΡΕΑ γιὰ νὰ ὁρίσῃ τὴν διάδοχο κατάσταση, ὅπως ἤδη γράψαμε! Βέβαια στὴν προέκτασή της ἡ ἔλλειψις, μᾶς δίδει τὸν ζωδιακὸ κύκλο!

Μαϊμοῦδες στὴν Βεργίνα

Οὐδέποτε ὁ Ἀνδρόνικος ἦταν βέβαιος γιὰ τὸ εὕρημα τῆς Βεργίνας. Αὐτό, θέλοντας νὰ φροντίσῃ τὴν ὑστεροφημία του, ἀποτυπώνεται στὸ βιβλίο του. Ἐρωτηματικὸ γιὰ τὸν ΦΙΛΙΠΠΟ λοιπόν! Ἕνα ἐρωτηματικό, ποὺ πουθενὰ δὲν ὑπάρχει στὸ χῶρο τῆς Βεργίνας! Ἂν ὑπῆρχε, εὔκολα θὰ μποροῦσε νὰ πάρῃ τὴν θέση τοῦ ὑποτιθεμένου Φιλίππου ὁ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ στὸν ὁποῖο καὶ ἀνήκει ὁ τάφος!

Τὸ ἐρωτηματικὸ του Ἀνδρονίκου, ἡ ὕποπτος παρέα τῆς Βεργίνας, τὸ ἀνήγαγε σὲ βεβαιότητα. Χρήσιμος βεβαιότης, ἂν κρίνουμε ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος τῶν ΕΣΠΑ! Καὶ νὰ ποὺ ἦλθε ὁ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ γιὰ τὸν τάφο, ἀπόλυτα ἀποδεδειγμένος καὶ τεκμηριωμένος. Τὸ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ὅμως ἐξακολουθεῖ νὰ λειτουργῇ ὡς ἔχει. «Μαϊμοῦ» ἡ πόλις, ὁ τάφος, τὸ παλάτι, τὸ θέατρο, ὅλα «μαϊμοῦ». Γνήσια εἶναι μόνο ἡ ξεδιαντροπιὰ τῶν ἀρχαιολόγων ποὺ διαχειρίζονται τὶς μαϊμοῦδες.

Τσίντσιφος Ἀστέριος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Βεργίνας …μαϊμουδιές!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Βεργίνας …μαϊμουδιές!!! -

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *