Γιὰ ἕνα ΚΑΣ τῆς …κωλοτούμπας!!!

~ΚΑΣ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2017:
Μπλόκο στὸ Ἑλληνικὸ/Χασάνι διότι ἀνιχνεύτηκαν «προϊστορικὰ κατάλοιπα».
Συνέχεια

Ὥρα ἐξηγήσεων κι ἀποδόσεως εὐθυνῶν γιὰ τὰ πολιτιστικὰ ἐγκλήματα στὴν Χαλκίδα

Πρόσφατα ἀναφέρθηκα σὲ δύο τεράστια ἐγκλήματα ἀρχαιολογικῆς καὶ ἱστορικῆς σημασίας ποὺ διαδραματίζονται στὴν Χαλκίδα. Συνέχεια

Προέχουν οἱ ἀρχαιότητες τῶν «ἐπενδύσεων»;

Γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια, τὸ ΚΑΣ (Κεντρικὸ Ἀρχαιολογικὸ Συμβούλιο) ἀπεφάσισε νὰ κάνῃ τὴν δουλειά του κι ἔπεσαν νὰ τὸ φᾷν ὅλα τὰ κοράκια καὶ τὰ ῥεμάλια, μὲ πρώτη καὶ καλλιτέρα τὴν Νέα Δημοκρατία, ποὺ δείχνει ἐμπράκτως (γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ) τὴν ἀδιαφορία της γιὰ τὸν ἀρχαιολογικὸ πλοῦτο τῆς Χώρας. Μία ἀδιαφορία, ποὺ δὲν ἔδειξε βεβαίως ὁ θανὼν Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης, ὅταν ἦταν ν’ ἁρπάξῃ ἀρχαιολογικοὺς θησαυροὺς ἀπὸ παντοῦ, οὔτε ὅταν, μὲ …μυστηριώδη τρόπο, ἐνεπλέκετο στὸ νὰ ἐξαφανισθοῦν, μὲ ἑλικόπτερα, οἱ χρυσὲς λίρες ἀπὸ τὴν Ἐρέτρια καὶ ἀλλοῦ. Τώρα πιά, ἡ κόρη του Ντόρα φροντίζει νὰ συνεχίσῃ τὸ ἔργο τοῦ μπαμπά. Συνέχεια

Οἱ φαντάροι τῆς Στρογγύλης ποῦ πῆγαν;

Οἱ φαντάροι τῆς Στρογγύλης ποῦ πῆγαν;9Μεγάλη ἀναστάτωσις ἔχει γίνῃ τὶς τελευταῖες ἡμέρες, μὲ τὸ ζήτημα τῆς νήσου Στρογγύλης.
Ἐκεῖ λοιπὸν ὑπῆρχε ἕνα ἄγημα ἑπτὰ στρατιωτῶν, ποὺ μετὰ ἀπὸ ἀπόφασι τοῦ Μπένυ πᾶνε, μᾶς τελείωσαν… Ἀπεσύρθησαν.
Ὅλοι λοιπὸν ἀπασχολοῦνται μὲ τὸ ἐὰν εἶναι, ἤ ὄχι, ἀληθὲς τὸ ὅ,τι ἡ νῆσος Στρογγύλη χάνει τὴν ΑΟΖ της καὶ δὲν εἶδα κάποιον, οὔτε κἄν τὸν κύριο Ἰγνατίου, ποὺ σαφῶς κατέχει περισσότερα ἀπὸ ἐμᾶς, ἐπὶ τοῦ ζητήματος, νὰ θίγουν τὸ θέμα τῶν φαντάρων.

Ἔφυγαν λοιπόν οἱ στρατιῶτες μας ἀπό τήν νῆσο Στρογγύλη; Ναί ἤ ὄχι; Συνέχεια

Ἡ Ἐγνατία ἔχει τή δική της ἱστορία… καί τώρα μπορεῖ νά ἀναδειχθῇ (Φωτογραφίες)

Τελικῶς, ἡ παλαιά Ἐγνατία θά ἐκφύγῃ τῆς καταστροφῆς; 

Την έντονη ανησυχία τους για την απόφαση του ΚΑΣ να μεταφερθούν τα ευρήματα του σταθμού του μετρό της οδού  Βενιζέλου στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, εξέφρασαν μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, σε συνάντηση που είχαν με δημοσιογράφους. Συνέχεια

Οἰκισμός 8.000 ἐτῶν στὴν Κασσαβέτεια Μαγνησίας

(Φωτογραφία ἀρχείου)
Χρονολογεῖται στὸ β΄ μισὸ τῆς 6ης π. Χ. χιλιετίας…
Ἂρχισε ἡ Ἑλληνικὴ Γῆ καὶ ξεδιπλώνει τὰ μυστικά της. Γιατὶ Ἑλλάδα δὲν εἶναι μόνο τὰ ὑπέργεια κιονόκρανα καὶ Ναοί, εἶναι καὶ αὐτὰ ποὺ ἀπὸ παλαιοτάτων χρόνων δηλώνουν τὴν παρουσία μας σὲ αὐτὸν τὸν τόπο καὶ ποὺ βρίσκονται κρυμμένα καὶ περιμένουν τὴν ἀποκάλυψή τους! … Χλόη