Γιὰ ἕνα ΚΑΣ τῆς …κωλοτούμπας!!!

~ΚΑΣ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2017:
Μπλόκο στὸ Ἑλληνικὸ/Χασάνι διότι ἀνιχνεύτηκαν «προϊστορικὰ κατάλοιπα».

~ΚΑΣ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2019:
Ὅλα καλά, τὸ Βυζαντινὸ Σταυροδρόμι θὰ γίνη lego καὶ θὰ ξανατοποθετηθη κατὰ 92% στὴν ἰδίαν θέση.

Πάντως τὰ ὡραιότερα, πληρέστερα καὶ ἐπιστημονικῶς τεκμηριωμένα ἄρθρα αὐτὲς τὶς ἡμέρες, σχετικὰ μὲ τὸ Βυζαντινὸ σταυροδρόμι τῆς «Βενιζέλου», μπορεῖ κάποιος νὰ τὰ διαβάσῃ στὴν «Αὐγή», στὴν «ἘφΣυν»καὶ στὴν «Παράλλαξη».

Γιὰ ἄλλη μίαν φορά, μετὰ τὴν μεταπολεμικὴ κυριαρχία τῆς ἐπαράτου Δεξιᾶς του ἀμορφώτου Φρυδάρχου, ὁ πολιτισμὸς καὶ ἡ ἀρχαία ἐθνική μας κληρονομιὰ κονιορτοποιοῦνται ξανά, γιὰ χάριν μίας κοντοφθάλμου δῆθεν ἀναπτύξεως ποὺ δὲν εἶναι παρὰ οἰκονομικὲς χάρες καὶ παραχωρήσεις σὲ γνωστὰ τζάκια.

Γιὰ ἄλλη μίαν φορά, κατὰ εἰρωνεία τῆς τύχης, ἡ Ἀριστερὰ παίρνει τὴν σκυτάλη τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς διαφυλάξεως τῶν ἐθνικῶν κειμηλίων, αὐτῶν ποὺ (θὰ) ξεπούλαγε ἐξ ἴσου εὐκόλως, γιὰ νὰ εὑρεθῇ στὴν ἐξουσία.

Τὰ ἀρχαία τῆς ὁδοῦ «Βενιζέλου» δὲν πρέπει νὰ γίνουν lego. Γιὰ πολλοὺς καὶ διαφόρους λόγους, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ σημαντικότεροι εἶναι ἐθνικοί, τὸ εὔρημα αὐτὸ πρέπει νὰ παραμείνῃ ἀνέγγικτο καὶ νὰ ἀποτελέσῃ τὴν καρδιὰ τοῦ πολιτισμικοῦ χαρακτῆρος τῆς Θεσσαλονίκης. Εἶναι ἡ μεγαλυτέρα χειροπιαστὴ ἀπόδειξις γιὰ τὸ παρελθόν της ὡς Συμβασιλευούσης, αὐτοκρατορικῆς πόλεως, ἀνταξίας της σημασίας ποὺ εἶχε καὶ γιὰ τὸν Φίλιππο τὸν Β’.

Δαφνομήλης Εὐστάθιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *