Ἡ σφαίρα, ὁ δίσκος καὶ ἄλλα τινά…

Σχεδὸν ὅλες οἱ διακόσιες (200), περίπου, πέτρες ποὺ εὑρέθησαν, εἶναι φτιαγμένες ἀπὸ σκληρὸ γρανίτη ἀπὸ τὸ βουνὸ Talamanca ποὺ εὑρίσκετε πενῆντα (50) μίλια μακρυὰ ἀπὸ τὴν τοποθεσία ἀνευρέσεώς τους!!!

Οἱ πέτρες εἶναι ὅλες τέλεια φτιαγμένες καὶ ἔτσι ἐξάπτουν τὴ φαντασία γιὰ τὸν τρόπο ποὺ κατεσκευάσθησαν. Ἡ πιὸ βαρειὰ ξεπερνᾶ τοὺς 12 τόνους καὶ ἡ πιὸ μικρὴ τὰ 100 γραμμάρια! Ἔχει ὑπολογισθῆ δὲ ἡ κατασκευή τους, ἀνάμεσα στὸ 1500 καὶ 500 π. Χ.

Ὅταν ἀνεκάλυπταν τὶς πέτρες κάποιες φορὲς ἦσαν σὲ ὁμάδες τῶν δώδεκα καὶ κάποιες φορὲς σὲ ὁμάδες τῶν εἴκοσι. Πάντα αὐτὲς οἱ ὁμάδες ἦταν εὐθυγραμμισμένες Νοτίσως ἢ Βοῤῥείως!!!
Ὑπάρχει καὶ μία πέτρα, ἐπάνω στὴν ὁποία ἔχουν σμιλευθῆ πετρογλυφικὰ ποὺ ἀπεδόθησαν σὲ ἀστερισμούς!

Διαστροφὴ ὅμως κι αὐτὴ ποῦ τὴν εἶχαν οἱ ἀρχαῖοι της Κόστα Ῥίκα!
Τί νά ἐσήμαινει  ἄραγε ἡ σφαίρα γιά αὐτούς; Πόσο εὔκολα ἢ δύσκολα τήν κατεσκεύαζαν; Γιατί τά πολλαπλά μεγέθη; Τί συνεβόλιζε; Ἦταν μέρος κάποιας τελετουργίας; Ποιός, κατ’ αὐτούς, κατοικοῦσε μέσα στήν σφαίρα; Ποιός τελικῶς τούς ἔμαθε αὐτά τά κόλπα;

Ἕνα ἀκόμα μυστήριο, λέν, λοιπὸν ποὺ βασανίζει τὴν ἀρχαιολογία. Μυστήριο βέβαια, γιατί δὲν ξέρουν τὴν «τύφλα» τους. Ἔχουν καὶ τὸ θράσος, νὰ θέλουν νὰ φθάσουν καὶ στὴν ἑρμηνεία τοῦ δίσκου τῆς Φαιστοῦ.

Τσίντσιφος Ἀστέριος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ἡ σφαίρα, ὁ δίσκος καὶ ἄλλα τινά…

  1. Ἡ σφαῖρα καὶ κατ’ἐπέκταση ὁ κύκλος ἀποτελοῦν τὰ τέλεια σχήματα. Αὐτὸ τὸ ἤξεραν οἱ προκατακλυσμιαῖοι Ἀρχαῖοι καὶ τὸ ξαναθυμοῦνται οἱ σύγχρονοί μας.

Leave a Reply