Ἐθελοντὲς Κρῆτες Μακεδονομάχοι

Φωτογραφία τοῦ ἡρωικοῦ Κρητὸς Μακεδονομάχου Ἐμμανουὴλ Κατσιγάρη, ὁ ὁποῖος ἦταν ἀπὸ τοὺς πρώτους Κρῆτες ποὺ ἀνέβηκαν τὸ 1905 στὴν Μακεδονία.

Συνέχεια

Κρῆτες ἐθελοντὲς στὴν Βόρειο Ἤπειρο

Ἐπιστολικὸ δελτάριο τοῦ 1919 ὅπου ἐμφανίζει Κρῆτες ἐθελοντὲς ποὺ ἀγωνίστηκαν γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Χιμάρας τῆς Βορείου Ἠπείρου τὸ 1912 (σήμερα ἡ πόλις ἀνήκει στὴν Ἀλβανία), ἐνῶ ἡ ἐπιγραφὴ «ΖΗΤΩ Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ» δείχνει τὸν παντοτινὸ διακαῆ πόθο τῆς ἑνώσεως τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν μητέρα Ἑλλάδα. Συνέχεια

Οἱ πρῶτοι Κρῆτες Μακεδονομάχοι

Οἱ πρῶτοι Κρῆτες ΜακεδονομάχοιΤὸν Ἰούνιο τοῦ 1903, φθάνουν στὴν Μακεδονία οἱ Εὐθύμιος Καούδης, Γεώργιος Δικώνυμος Μακρῆς, Λαμπρινὸς, Σκουντρῆς, Βρανᾶς, Περάκης, Μπονᾶτος, Ζουρίδης, Σεϊμένης, ὅλοι Κρητικοὶ καὶ μάλιστα Σφακιανοί. Τοὺς ἔστελνε ὁ Παῦλος Μελᾶς.
Ἦταν οἱ πρῶτοι Κρητικοὶ ποὺ ἄνοιξαν τὸν δρόμο πρὸς τὴν Μακεδονία, ἕναν δρόμο ποτισμένο μὲ τόσο κρητικὸ αἷμα.
Συνέχεια

Ἀγρότες κατὰ ΜΑΤ!!!

Μία ἀπὸ τὶς λίγες χαρὲς τῶν ἡμερῶν ἦταν κι αὐτὸ τὸ περιστατικό.
Ἀγρότες, μὲ τὶς …κατσουνίκες, πῆραν στὸ κυνῆγι τὰ ΜΑΤ!!!
Τὰ δὲ πραιτωριανὰ …«ἀνδράκια» τῶν ΜΑΤ, μαζὺ μὲ τὰ ἀστυνομικὰ περιπολικά, ἔσπευσαν νὰ γίνουν …Λούηδες!!! Συνέχεια

Γερμανοὶ στὴν μάχη τῆς Κρήτης…

Γερμανικὰ στρατεύματα ἐπιβιβάζονται στὸ ἀεροπλάνο…
Προορισμός… Κρήτη!
Συνέχεια

Νὰ εἶναι ὑπερήφανοι ὅσοι ἐπολέμησαν εἰς τὴν μάχην τῆς Κρήτης…


Ἡ μάχη τῆς Κρήτης, 20 Μαΐου 1941…

«Ὅσοι ἐπολέμησαν εἰς τὴν Κρήτην τοῦ 1941 πρέπει νὰ εἶναι ὑπερήφανοι, τόσον οἱ ἐπιτιθέμενοι ὅσον καὶ οἱ ἀμυνόμενοι. Δι’ ἑμὲ ὅμως ὣς διοικητοῦ τῶν Γερμανικῶν Μονάδων Ἀλεξιπτωτιστῶν, ποὺ κατέλαβον τὴν Κρήτη, τὸ ὄνομα τῆς νήσου εἶναι συνδεδεμένον μὲ πικρὰς ἀναμνήσεις. Συνέχεια