Ἀγρότες κατὰ ΜΑΤ!!!

Μία ἀπὸ τὶς λίγες χαρὲς τῶν ἡμερῶν ἦταν κι αὐτὸ τὸ περιστατικό.
Ἀγρότες, μὲ τὶς …κατσουνίκες, πῆραν στὸ κυνῆγι τὰ ΜΑΤ!!!
Τὰ δὲ πραιτωριανὰ …«ἀνδράκια» τῶν ΜΑΤ, μαζὺ μὲ τὰ ἀστυνομικὰ περιπολικά, ἔσπευσαν νὰ γίνουν …Λούηδες!!!

Ὀμορφιές, ποὺ λέει κι ὀ φίλος Χρῆστος!!!

Στὸ μεταξὺ τὸ λιμεναρχεῖο ἐμποδίζει τὴν ἐπιβίβασιν ὀχημάτων πρὸς τὸν Πειραιὰ καὶ ἡ ἀστυνομία ἔχει κλείσει ὅλες τὶς εἰσόδους πρὸς τὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, κάνοντας ἐλέγχους ἀκόμη καὶ  σὲ …φορτηγά, γιὰ τὴν περίπτωσιν ποὺ μεταφέρουν ἀγροτικὰ μηχανήματα!!!

Προφανῶς ὁ πανικὸς τῶν κυβερνώντων εἶναι μεγάλος.
Προφανῶς, γιὰ τὴν ὥρα, …ἐξυπηρετοῦν οἱ ἀντιδράσεις τῶν ἀγροτῶν.
Προφανῶς ὅμως, περισσότερο ἀπὸ ὅλα, ἐνοχλεῖ μία σοβαρὴ λεπτομέρεια: οἱ ἀγρότες ἔχουν τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξιν τῶν συμπολιτῶν τους.

Ἀφῆστε δὲ ποὺ τελικῶς μᾶλλον ἐνοχλεῖ πολὺ κάποιους τὸ ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ σημαία πλέον δὲν κρύβεται!!!

Ἀγρότες κατὰ ΜΑΤ!!!

Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 202 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀγρότες κατὰ ΜΑΤ!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀγρότες κατὰ ΜΑΤ!!! | GRnea.gr

Leave a Reply