Γιατὶ ἡ Ἑλληνικὴ Σημαία παραμένει ἰδέα!!!

Χάρηκα σήμερα, μέσα στὸ πένθος, ποὺ δὲν εἶδα ὅλο τὸ ἑλληνικὸ Facebook νὰ ἀνεβάζῃ τὴν ἑλληνικὴ σημαία, μέσα στὴν φωτογραφία προφίλ του.

Γιατὶ ἡ Ἑλληνικὴ Σημαία παραμένει ἰδέα!!!

Διεπίστωσα πὼς ἡ ἑλληνικὴ σημαία παραμένει ἰδέα καὶ ὄχι κάποια διαδικτυακὴ μόδα, ποὺ ξεφτίζει, ὅπως ξεφτίζουν οἱ ἀξίες καὶ τὰ ἤθη τῶν νεοελλήνων.
Λίγοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ θὰ τὴν φέρουν ἐπάνω τους καὶ ἀκόμη λιγότεροι αὐτοὶ ποὺ θὰ τὴν πάρουν μαζύ τους!

Τιμὴ καὶ δόξα λοιπόν!!!!!!

Κύρος Μανούσκας

 

 

(Visited 170 times, 1 visits today)
One thought on “Γιατὶ ἡ Ἑλληνικὴ Σημαία παραμένει ἰδέα!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατὶ ἡ Ἑλληνικὴ Σημαία παραμένει ἰδέα!!! | GRnea.gr

Leave a Reply