Οἱ πρῶτοι Κρῆτες Μακεδονομάχοι

Οἱ πρῶτοι Κρῆτες ΜακεδονομάχοιΤὸν Ἰούνιο τοῦ 1903, φθάνουν στὴν Μακεδονία οἱ Εὐθύμιος Καούδης, Γεώργιος Δικώνυμος Μακρῆς, Λαμπρινὸς, Σκουντρῆς, Βρανᾶς, Περάκης, Μπονᾶτος, Ζουρίδης, Σεϊμένης, ὅλοι Κρητικοὶ καὶ μάλιστα Σφακιανοί. Τοὺς ἔστελνε ὁ Παῦλος Μελᾶς.
Ἦταν οἱ πρῶτοι Κρητικοὶ ποὺ ἄνοιξαν τὸν δρόμο πρὸς τὴν Μακεδονία, ἕναν δρόμο ποτισμένο μὲ τόσο κρητικὸ αἷμα.

Ἁπλοϊκοὶ ἄνθρωποι τοῦ βουνοῦ, ποὺ θὰ εἶχαν θολὴ καὶ ἀόριστη ἰδέα γιὰ τὴν Μακεδονία καὶ τὰ ζητήματά της. Ἴσως μερικοὶ δὲν ἤξεραν κἄν ποῦ εὑρίσκετο.
Τοὺς εἶπαν ὅτι κάπου μακρυὰ στὴν Μακεδονία γινόταν ἕνας παράξενος καὶ ἰδιότυπος πατριωτικὸς πόλεμος, ποὺ χρειαζόταν ἄνδρες γενναίους καὶ ἀποφασιστικούς. Καὶ ἔτρεξαν.
Τοὺς ἔσπρωξε ἡ ὁρμὴ μιᾶς πολεμικῆς ράτσας καὶ ἡ παράδοσις ἀτελείωτων ἐπαναστάσεων καὶ πατριωτικῶν ἀγώνων.

Ἀκολούθησε ἔπειτα ἡ λαμπρὴ σταυροφορία ποὺ ἔριξε μὲ ἀλεπάλληλα κύματα τὰ παιδιὰ τοῦ ὡραίου νησιοῦ στὰ ἄγρια μακεδονικὰ βουνά, τὰ ἀχόρταγα σὲ αἷμα, ὅπως ἄλλωστε ὁ Κρητικὸς Μινώταυρος.
Εἶχαν πολεμήση Μακεδόνες στὴν Κρήτη τὸ 1826, τὸ 1844, τὸ 1866.
Τώρα ἡ Κρήτη ἀνταπέδιδε πολλαπλάσια τὴν βοήθεια καὶ θυσία τους.
(Μακεδονικὸς Ἀγὼν καὶ Νεώτερη Μακεδονικὴ Ἱστορία, Γ. Μόδη, Ε.Μ.Σ., σ. 178)

Στὴν εἰκόνα βλέπουμε ὁλόσωμη ἀναμνηστικὴ φωτογραφία ἑνὸς ἀγωνιστοῦ ἀπὸ τὴν Κρήτη, ἀγνώστων λοιπῶν στοιχείων.
Ἡ φωτογραφία ἔχει τραβηχθεῖ σὲ ἐσωτερικὸ χῶρο φωτογραφείου.
Ὁ φωτογραφιζόμενος ἔχει τοποθετηθεῖ μπροστὰ ἀπὸ παραβᾶν καὶ ἐν μέσῳ ἀντικειμένων ποὺ ἀναπαριστοῦν στοιχεῖα τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.
Χαρακτηριστικὴ ἡ ἑλληνικὴ σημαία, ἀλλὰ καὶ τὸ θέμα τοῦ γραμματοσήμου, τὸ ὁποῖο ἀπεικονίζει ἕναν ἀετὸ ποὺ κρατᾶ στὸ στόμα του ἕνα φίδι.

Ἡ κάτω πλευρὰ τοῦ ἐπιστολικοῦ δελταρίου, φέρει τίτλο στὰ ἑλληνικὰ καὶ γαλλικὰ «Ἕλλην ἀντάρτης ὡπλησμένος (sic) μὲ λάφυρα βουλγάρων» καὶ «Insurge Hellene arme de fusils saisis des ennemis bulgares».
Στὴν ἐπάνω δεξιὰ γωνία φέρει γραμματόσημο τῶν ἑλληνικῶν ταχυδρομείων, ἀπὸ τὴν περίοδο τῶν βαλκανικῶν πολέμων, χρώματος κόκκινου, ἀξίας 2 λεπτῶν, μὲ σφραγίδα ἀπὸ τὸ ταχυδρομεῖο στὸ λιμάνι τοῦ Μούδρου στὴν Λῆμνο.

Φέρει ἀραβίδα Μάνλιχερ Μ 1895.
Στὴν μέση του φέρει πιστόλι ποὺ δὲν διακρίνεται.

Χλόη

Μνῆμες Ἑλλάδος

Εἰκόνα καὶ πληροφορίες εἰκόνας © Ἵδρυμα Μουσείου Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος

(Visited 80 times, 1 visits today)
Leave a Reply