Μαίανδροι παντοῦ.

Ἐπάνω:
Μαίανδροι στὸ ἐξωτερικό, ἀπὸ ψηφιδωτό ποὺ εὑρίσκεται στὸ Δίον.

Κάτω:
ἀγγεῖο τῶν Chachapoyas (Ἰνδιάνοι τοῦ Περού):
 Ἔχει μαιάνδρους.

Μήπως πῆγαν οἱ  Ἕλληνες στήν Ἀμερικὴ μιᾶς καί ὑπάρχουν πάνω ἀπὸ 30.000 ἀντικείμενα πού θυμίζουν Ἑλλάδα;
περιοδικὸν ἀναζήτησις

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply