Πῶς εὑρέθησαν οἱ Μαίανδροι στήν Λατινική Ἀμερική;

Ἀρχαιολογικὸ Μνημεῖο στὴν Mitla τοῦ Μεξικοῦ.

Δεῖτε τοὺς Μαιάνδρους.
Ὁ Μαίανδρος ἤταν σύμβολο ἑλληνικό.
Πῶς εὑρέθη ἐκεῖ; Συνέχεια

Ἡ παραποίησις τοῦ Μαιάνδρου.

Ο Μαίανδρος κύριοι τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς εἶναι ἀκολουθία κυμάτων.

Ἐσεῖς παίρνετε ἕνα τμῆμα τοῦ Μαιάνδρου καὶ τὸ παρουσιάζετε ὡς δῆθεν Μαίανδρο, ἐνῶ δεν εἶναι.

Σὲ κανένα ἀρχαῖο ἔργο δὲν ὑπάρχει μόνον ἕνα κόμματι, ἕνα κῦμα θὰ λέγαμε. Συνέχεια

Κάποια …«περίεργα» ἀναμνηστικὰ τῶν παππούδων μας.

Στὴν πρώτη φωτογραφία ἰσοσκελὴς σταυρὸς στὴν Λατινικὴ Ἀμερική.

Στὴν δευτέρα φωτογραφία ὁ σταυρὸς τῆς Κνωσσοῦ. Συνέχεια

Μαίανδροι παντοῦ.

Ἐπάνω:
Μαίανδροι στὸ ἐξωτερικό, ἀπὸ ψηφιδωτό ποὺ εὑρίσκεται στὸ Δίον. Συνέχεια

Ἡ παραποίησις τῆς ἱστορίας.

Ὅ,τι θέλουν αὐτοί, διδασκόμεθα:

Ὅλος ὁ κόσμος ξέρει ὅτι ὁ Κολόμβος ἀνεκάλυψε τὴν Ἀμερική.
Αὐτὸ τὸ ἔχει ἐμπεδώσει ὅλος ὁ πλανήτης.
Ἄλλες θεωρίες ἀποῤῥίπτονται.
 Γιατί ὅμως;
Καὶ τὶς ἄλλες θεωρίες ἐπιστήμονες τὶς λέν.

Διαβάσετε τί ἔγραψε ὁ ἀρχαιολόγος, καὶ συγγραφέας, Augustus Le Plongeon (1826-1900): Συνέχεια

Οἱ Ἕλληνες στὴν Νέα Ζηλανδία ἦταν πρὶν ἀπὸ τοὺς Μαορί.

Οἱ Ἕλληνες στὴν Νέα Ζηλανδία ἦταν πρὶν ἀπὸ τοὺς Μαορί.

Ὅταν πῆγαν, τώρα τελευταῖα, οἱ Ἄγγλοι, στὴν Νέα Ζηλανδία, (κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀποικιοκρατίας) εὑρῆκαν ἐκεῖ τοὺς αὐτόχθονες Μαορί.
Στὴν σύγχρονο ἐποχή, σὲ σπήλαιον, εὑρέθησαν πολλοὶ σκελετοὶ ποὺ δὲν ἔχουν χαρακτηριστικὰ τῶν Μαορί. (Ἐπάνω εἰκόνα.)
«Τὰ πολὺ στρογγυλὰ κρανία δὲν εἶναι τῆς Πολυνησίας, καθῶς καὶ ὁ κίτρινος κύκλος δείχνει μίαν κάτω γνάθο ποὺ δὲν εἶναι πολυνησιακή». ( Jaw Rocker) Συνέχεια