Ἡ παραποίησις τῆς ἱστορίας.

Ὅ,τι θέλουν αὐτοί, διδασκόμαστε:

Ὅλος ὁ κόσμος ξέρει ὅτι ὁ Κολόμβος ἀνεκάλυψε τὴν Ἀμερική.
Αὐτὸ τὸ ἔχει ἐμπεδώσει ὅλος ὁ πλανήτης.
Ἄλλες θεωρίες ἀποῤῥίπτονται.
 Γιατί ὅμως;
Καὶ τὶς ἄλλες θεωρίες ἐπιστήμονες τὶς λένε.Ἡ παραποίησις τῆς ἱστορίας.1

Διαβάστε τί ἔγραψε ὁ ἀρχαιολόγος, καὶ συγγραφέας, Augustus Le Plongeon (1826-1900):

«τὸ ἕνα τρίτο τῆς γλώσσης τῶν Μάγιας εἶναι καθαρὰ ἑλληνικά. Ποιός ἔφερε τήν γλώσσα τοῦ Ὁμήρου στήν Ἀμερική;  Ἢ ποιός ἔφερε στήν Ἑλλάδα τήν γλῶσσα τῶν Μάγιας;»

Τὸ ἐπίσημο κατεστημένο λέει ὅτι δὲν μποροῦσαν τὰ πλοῖα ἐκείνη τὴν ἐποχὴ νὰ διασχίσουν τὸν Ὠκεανό.

Ὁ Νορβηγὸς ὅμως ἐθνολόγος καὶ ἀρχαιολόγος Thor Heyerdahl, θέλοντας νὰ ἀποδείξει πὼς ἦταν ἐφικτὸς ὁ διάπλους τόσο τοῦ Εἰρηνικοῦ, ὅσο καὶ τοῦ Ἀτλαντικοῦ ὠκεανοῦ, ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους ναυτικούς, πραγματοποίησε ταξίδι πάνω στὴν σχεδία «Κὸn Τiki», ἀπὸ τὶς ἀκτὲς τοῦ Περοῦ ὡς τὴν Ἀνατολικὴ Πολυνησία, στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 40. (1947)

Ἕνα ταξίδι ποὺ διήρκησε 101 ἡμέρες, καλύπτοντας μίαν ἀπόσταση μεγαλύτερη τῶν 4.300 ναυτικῶν μιλίων.

Δὲν βγάζει κουβέντα τὸ κατεστημένο.

Μουλάρωσε καὶ ἐπιμένει στὰ δικά του. Ἡ παραποίησις τῆς ἱστορίας.2

Ἐπάνω  ἡ σχέδια «Κὸn Τiki».
Ἐδῶ δαχτυλίδι Μινωικῆς περιόδο, ἀριστερά καὶ δεξιὰ  ἀποτύπωμα σὲ βράχο τῆς Ἀριζόνας.

Πῶς ἔγινε αὐτὸς ὁ λαβύρινθος δὲν σοῦ ἀπαντοῦν.

Θυμωμένοι θὰ εἶναι φαίνεται.

Παναγιώτης Δαρίβας, περιοδικὸ ἀναζήτησις

(Visited 40 times, 1 visits today)
Leave a Reply