Ἡ παραποίησις τῆς ἱστορίας.

Ὅ,τι θέλουν αὐτοί, διδασκόμεθα:

Ὅλος ὁ κόσμος ξέρει ὅτι ὁ Κολόμβος ἀνεκάλυψε τὴν Ἀμερική.
Αὐτὸ τὸ ἔχει ἐμπεδώσει ὅλος ὁ πλανήτης.
Ἄλλες θεωρίες ἀποῤῥίπτονται.
 Γιατί ὅμως;
Καὶ τὶς ἄλλες θεωρίες ἐπιστήμονες τὶς λέν.

Διαβάσετε τί ἔγραψε ὁ ἀρχαιολόγος, καὶ συγγραφέας, Augustus Le Plongeon (1826-1900):

«τὸ ἕνα τρίτο τῆς γλώσσης τῶν Μάγιας εἶναι καθαρὰ ἑλληνικά. Ποιός ἔφερε τήν γλώσσα τοῦ Ὁμήρου στήν Ἀμερική;  Ἢ ποιός ἔφερε στήν Ἑλλάδα τήν γλῶσσα τῶν Μάγιας;»

Τὸ ἐπίσημο κατεστημένο λέει ὅτι δὲν μποροῦσαν τὰ πλοῖα ἐκείνη τὴν ἐποχὴ νὰ διασκίσουν τὸν Ὠκεανό.

Ὁ Νορβηγὸς ὅμως ἐθνολόγος καὶ ἀρχαιολόγος Thor Heyerdahl, θέλοντας νὰ ἀποδείξῃ πὼς ἦταν ἐφικτὸς ὁ διάπλους τόσο τοῦ Εἰρηνικοῦ, ὅσο καὶ τοῦ Ἀτλαντικοῦ ὠκεανοῦ, ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους ναυτικούς, ἐπραγματοποίησε ταξείδι ἐπάνω στὴν σχεδία «Κὸn Τiki», ἀπὸ τὶς ἀκτὲς τοῦ Περοῦ ὡς τὴν Ἀνατολικὴ Πολυνησία, στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 40. (1947)

Ἕνα ταξείδι ποὺ διήρκησε 101 ἡμέρες, καλύπτοντας μίαν ἀπόστασι μεγαλυτέρα τῶν 4.300 ναυτικῶν μιλίων.

Δὲν βγάζει κουβέντα τὸ κατεστημένο.

Ἐμουλάρωσε καὶ ἐπιμένει στὰ δικά του.

Ἐπάνω  ἡ σχέδια «Κὸn Τiki».
Ἐδῶ δακτυλίδι Μινωικῆς περιόδο, ἀριστερά καὶ δεξιὰ  ἀποτύπωμα σὲ βράχο τῆς Ἀριζόνας.

Πῶς ἔγινε αὐτὸς ὁ λαβύρινθος δὲν σοῦ ἀπαντοῦν.

Θυμωμένοι θὰ εἶναι φαίνεται.

περιοδικὸ ἀναζήτησις

Leave a Reply