Οἱ Ἕλληνες στὴν Νέα Ζηλανδία ἦταν πρὶν ἀπὸ τοὺς Μαορί.

Οἱ Ἕλληνες στὴν Νέα Ζηλανδία ἦταν πρὶν ἀπὸ τοὺς Μαορί.Οἱ Ἕλληνες στὴν Νέα Ζηλανδία ἦταν πρὶν ἀπὸ τοὺς Μαορί.1

Ὅταν πῆγαν, τώρα τελευταῖα, οἱ Ἄγγλοι, στὴν Νέα Ζηλανδία, (κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀποικιοκρατίας) βρῆκαν ἐκεῖ τοὺς αὐτόχθονες Μαορί.
Στὴν σύγχρονη ἐποχή, σὲ σπηλιά, βρέθηκαν πολλοὶ σκελετοὶ ποὺ δὲν ἔχουν χαρακτηριστικὰ τῶν Μαορί. (Ἐπάνω εἰκόνα.)
«Τὰ πολὺ στρογγυλὰ κρανία δὲν εἶναι τῆς Πολυνησίας, καθῶς καὶ ὁ κίτρινος κύκλος δείχνει μίαν κάτω γνάθο ποὺ δὲν εἶναι πολυνησιακή». ( Jaw Rocker)Οἱ Ἕλληνες στὴν Νέα Ζηλανδία ἦταν πρὶν ἀπὸ τοὺς Μαορί.2

Εἶπαν λοιπὸν οἱ εἰδικοὶ ὅ,τι εἶναι Εὐρωπαῖοι καὶ μάλλιστα Κέλτες.
Στὴν σπηλιὰ ὅμως βρέθηκαν καὶ νομίσματα…
Καὶ κοιτᾶξτε.. γαμῶ το ἀτυχία γιὰ τοὺς Κέλτες… Εἶναι ἑλληνικά, τοῦ Πτολεμαίου VI (χάλκινο νόμισμα ποὺ ἦταν σὲ κυκλοφορία περὶ τῶν ἐτῶν 181-145 παχ). 
Σαμποτὰζ θὰ ἔγινε, σκέφθηκαν…
Ἔλα ὅμως ποὺ τέτοια νομίσματα βρέθηκαν καὶ στὸ Ὄκλαντ τῆς Νέας Ζηλανδίας!!!
Τώρα τὸ βούλωσαν καὶ τὰ σκέπασαν κι ἄπηγόρευσαν τὴν δημοσίευσι.
Ἄγγλος ἔβγαλε βιβλίο καὶ  λέει ὅ,τι οἱ Ἕλληνες ἦρθαν στὴν Νέα Ζηλανδία, ἀλλὰ τὸ ἐπίσημο κατεστημένο οὔτε καταδέχεται νὰ ἀσχοληθῇ.
Εδῶ τὸ ἑλληνικὸ νόμισμα, ποὺ ὅ,τι κι ἐὰν κάνουν, φωνάζει Ἑλλάδα.Οἱ Ἕλληνες στὴν Νέα Ζηλανδία ἦταν πρὶν ἀπὸ τοὺς Μαορί.3
Κάτω Μαορί.Οἱ Ἕλληνες στὴν Νέα Ζηλανδία ἦταν πρὶν ἀπὸ τοὺς Μαορί.4
Γιατί κάνουν Ἑλληνικά σχέδια; Δὲν τὸ καταλαβαίνω.

περιοδικὸν ἀναζήτησις

 

 

<

p> 

(Visited 657 times, 1 visits today)
Leave a Reply