Οἱ Ἕλληνες στὴν Νέα Ζηλανδία ἦταν πρὶν ἀπὸ τοὺς Μαορί.

Οἱ Ἕλληνες στὴν Νέα Ζηλανδία ἦταν πρὶν ἀπὸ τοὺς Μαορί.

Ὅταν πῆγαν, τώρα τελευταῖα, οἱ Ἄγγλοι, στὴν Νέα Ζηλανδία, (κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀποικιοκρατίας) εὑρῆκαν ἐκεῖ τοὺς αὐτόχθονες Μαορί.
Στὴν σύγχρονο ἐποχή, σὲ σπήλαιον, εὑρέθησαν πολλοὶ σκελετοὶ ποὺ δὲν ἔχουν χαρακτηριστικὰ τῶν Μαορί. (Ἐπάνω εἰκόνα.)
«Τὰ πολὺ στρογγυλὰ κρανία δὲν εἶναι τῆς Πολυνησίας, καθῶς καὶ ὁ κίτρινος κύκλος δείχνει μίαν κάτω γνάθο ποὺ δὲν εἶναι πολυνησιακή». ( Jaw Rocker)

Εἶπαν λοιπὸν οἱ εἰδικοὶ ὅ,τι εἶναι Εὐρωπαῖοι καὶ μάλιστα Κέλτες.
Στὸ σπήλαιον εὑρέθησαν καὶ νομίσματα…
Καὶ κυττάξετε τώρα… γαμῶ το ἀτυχία γιὰ τοὺς Κέλτες… Εἶναι ἑλληνικά, τοῦ Πτολεμαίου VI (χάλκινο νόμισμα ποὺ ἦταν σὲ κυκλοφορία περὶ τῶν ἐτῶν 181-145 παχ). 
Σαμποτὰζ θὰ ἔγινε, ἐσκέφθησαν…
Ἔλα ὅμως ποὺ τέτοια νομίσματα εὑρέθηκαν καὶ στὸ Ὄκλαντ τῆς Νέας Ζηλανδίας!!!
Τώρα τὸ ἐβούλωσαν καὶ τὰ ἐσκέπασαν κι ἀπηγόρευσαν τὰ δημοσιεύματα ἐπ΄ αὐτῶν.

Ἕνας Ἄγγλος ἔβγαλε βιβλίο καὶ  λέει ὅ,τι οἱ Ἕλληνες ἦλθαν στὴν Νέα Ζηλανδία, ἀλλὰ τὸ ἐπίσημο κατεστημένο οὔτε καταδέχεται νὰ ἀσχοληθῇ.
Ἐδῶ τὸ ἑλληνικὸ νόμισμα, πού, ὅ,τι κι ἐὰν κάνουν, φωνάζει Ἑλλάδα.
Κάτω Μαορί.
Γιατί κάνουν Ἑλληνικά σχέδια; Δὲν τὸ καταλαβαίνω.

περιοδικὸν ἀναζήτησις

 


Leave a Reply