Γιατί νά μήν τιμήσω τήν Ῥεπούση;

Σάν τόν ...διάβολο καί τόν ...τρίβολο μαζύ; Λέτε νά ἀρχίσω ἀπό ἐδῶ καί πέρα, νά πιστεύω σέ ...διαβόλους;

Σάν τόν …διάβολο καί τόν …τρίβολο μαζύ; Λέτε νά ἀρχίσω ἀπό ἐδῶ καί πέρα, νά πιστεύω σέ …διαβόλους;

Ἡ Σοφία, φίλη ἀπὸ τὰ παλαιά, εἶχε καθηγήτρια τὴν Μαρία Ῥεπούση, τότε, ποὺ ἀκόμη ἐδίδασκε…
Ἡ Σοφία λοιπὸν ἔχει νὰ πῇ τὰ καλλίτερα γιὰ τὸ παρελθὸν τῆς μανδᾶμ. Ἰσχυρίζεται πὼς οὔτε ὁ …Πλεύρης θὰ τοὺς μάθαινε νὰ ἀγαποῦν καὶ νὰ σέβονται τὴν ἱστορία μας, τόσο πολύ. Ἰσχυρίζεται ἀκόμη, καθὼς ἐπίσης κι ὅλοι οἱ παλαιοί της συμμαθητές, πὼς κάποιαν στιγμή, γιὰ ἀγνώστους λόγους (τοὺς ὁποίους θὰ ἀναζητήσουμε παρακάτω) ἡ Ῥεπούση ἔκανε στροφή. Πραγματικὴ κωλοτούμπα. Τόσο μεγάλη κωλοτούμπα ποὺ ἔχει τελικῶς ἀφήσῃ ἀφώνους καὶ τοὺς πρώην μαθητές της καὶ τοὺς συναδέλφους της ἀλλὰ κυρίως ἐμᾶς, ποὺ τὴν παρακολουθοῦμε κατὰ καιρούς.

Κυρία Ρεπούση: Στη Βρετανία ο Shakespeare επιστρέφει δυναμικά και τα παιδιά ηλικίας 11-14 θα έχουν στο πρόγραμμά τους την δημιουργική εκμάθηση τουλάχιστον δύο έργων του μεγάλου βάρδου, στη “νεκρή”γλώσσα που γράφτηκαν. Επίσης, στην ίδια ηλικιακή ομάδα, επιστρέφει δυναμικά η μελέτη της Ποίησης. Στο μάθημα της Γεωγραφίας, (καμία σχέση με αυτό που γίνεται στην Ελλάδα) προστίθεται επισήμως η Κλιματική Αλλαγή.

Γιῶργος Πήττας

Κάτι ἄλλο ποὺ συζητήσαμε ἐχθὲς μὲ τὴν Σοφία ἦταν τὸ σημεῖον καμπῆς, τῆς ἐν λόγῳ μανδαμίτσας.
Γιατί; Πῶς; Πότε; Πόσα πῆρε; Ἀπό ποῦ τά πῆρε; Ἀπό Τούρκους πληρώθηκε ἤ ἀπό τό γνωστό σιωνιστικό κατεστημένον; Ἤ μήπως ἀπό κάπου ἀλλοῦ; Πῶς μᾶς προέκυψε τόσο …βασιλικοτέρα τοῦ βασιλέως; Γιατί πασχίζει μέ κάθε δυνατόν τρόπο νά ἐκφράσῃ τόσο ἀνιστόρητες καί ἀνθελληνικές θέσεις;

Ἡ πρώτη, κι ὁπωσδήποτε, ἐμφανὴς σκέψις, εἶναι τὸ ὅ,τι πράγματι ἀπὸ κάπου, κάπως, κάποιους πληρώνεται. Τὸ γιατὶ καὶ τὸ πῶς δὲν μὲ ἀπασχολεῖ. Μὲ ἀπασχολεῖ ὅμως τὸ ἀποτέλεσμα…
Ἡ ἐπομένη σκέψις ὅμως ποὺ μᾶς ἀνακύπτει εἶναι τὸ γιατὶ ἔκανε τόσο μεγάλη κωλοτούμπα. Μία καθηγήτρια ποὺ σεβόταν ὑπὲρ τοῦ δέοντος τὴν ἱστορία καὶ τὴν μνήμη μας, σήμερα δρᾶ, ἐπισήμως, σὰν ὁ χειρότερος νεοταξίτης κι ἀποδομητής. Ποιόν ἐξυπηρετεῖ; Ἐμᾶς ἤ τούς …ἄλλους;
Μήπως τελικῶς ἐξυπηρετεῖ ἐμᾶς;

Ξέρετε τί ἀρχίζω τώρα πιά νά πιστεύω;
Ἡ Ῥεπούση δρᾶ πράγματι ὑπὸ τῶν ἐντολῶν κάποιων, ἀλλὰ οἱ ἐντολεῖς της πρέπει νὰ εἶναι πολὺ …Ἕλληνες.
Γιατί τό γράφω αὐτό;
Διότι μὲ τὰ ὅσα γράφει, λέει καὶ κάνει τὸ μόνον ποὺ ἐπιτυγχάνει εἶναι νὰ μᾶς συσπειρώνῃ…
Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ὅποιας καφρίλας ἐμφανίζει μόνον, σὰν ἀποτέλεσμα, τὸ …μὴ ποθούμενον!!! Ἀν τὶ νὰ μᾶς κάνῃ νὰ τὴν πιστέψουμε στὰ ὅσα ἰσχυρίζεται, ἐμεῖς ἀρχίζουμε νὰ ἀναζητοῦμε τρόπους, λόγους, ἐπιχειρήματα νὰ τὴν ἀποδομήσουμε.
Εἶναι λοιπόν δυνατόν νά μήν τήν εὐγνωμονῶ τώρα πιά; Ἀν τὶ κακοῦ  κάνει τὸ μέγιστον καλό…
Λέτε τελικῶς νά μᾶς προκύψῃ …πατριώτισσα; Λέτε τελικῶς νά μᾶς προκύψῃ …βασιλικοτέρα τοῦ βασιλέως…Λέτε νά πέφτουμε τόσο πολύ ἔξω ἀπό τίς ἐκτιμήσεις μας;

Φιλονόη

Υ.Γ. Παρακάμπτω τὸ γεγονὸς τῆς συγκαλύψεως. Ἔχει παρατηρηθῇ ἀπὸ πολλοὺς μία  «περίεργος» σύμπτωσις. Κάθε φορὰ ποὺ κάνει δήλωσι τὸ σούργελο κάτι πολὺ μεγάλο συμβαίνει εἰς βάρος μας… Τυχαῖον ἤ προγραμματισμένον;

φωτογραφία

(Visited 29 times, 1 visits today)
Leave a Reply