Ὁ φίλος μου ὁ ἑαυτός μου….

Ὁ φίλος μου ὁ ἑαυτός μου....
μεγάλη μου γάπη εναι οναμνήσεις μου.
Τ βιώματά μου.
ζω ποζησα.. Κι ατ πο θ ζήσω…
Μλα τ λάθη μου κα τρθά μου.  
Τ μεγαλύτερό μου μως πόκτημα εναι αυτός μου.
Σύντροφος, φίλος, δελφός…
κε πάντα, λλοτε σοβαρός, λλοτε στεος, λλοτε στν …κόσμο του… 
Μ πάντα μαζύ μου….

Πς θά μποροσα λοιπόν σήμερα νά τόν περιγελάσω; νά τόν γελοιοποιήσω; κόμη καί νά τόν παξιώσω;
χω  πολλ ν συζητήσω μαζύ του…
μόνος πομπιστεύομαι πόλυτα…
Κι μόνος πο σέβομαι νευ ρίων…

Γι ν φθάσω μως σήμερα στ σημεον ν συνδιαλέγομαι μαζύ του, χω περάσει π διάφορες καταστάσεις.
Επαμε, τς τιμ… Τς πολογίζω κα τς προσμετρ στ κέρδη μου. 
κόμη κι ταν ο πράξεις μου στέφθησαν ππόλυτον ποτυχία, κόμη κα τότε, στ μετπ κάποιο χρονικ διάστημα, κατάφερα ν βρ κα ν δλα τ νέα δρα πο μοφεραν οποτυχίες.
Πς θά μποροσα λοιπόν νά τόν περιγελάσω σήμερα;
άν γώ δέν εχα κάνει τίς πιλογές πού κανα, ποιά θά μουν σήμερα;
άν γώ δέν κανα τά στραβά καί τά σια, πς θά εχα μάθει νά κρατ μόνον ατά πού εναι σημαντικά;

Φιλονόη. 

Καλό είναι ο εαυτός μας να μας προκαλεί χαμόγελο ικανοποίησης γιατί όχι κι ετυχίας…
Το θέμα είναι να μη μας προκαλεί…γέλια….

Φιλίτσα θηναΐς ναπνιώτου.

πρώτη δημοσίευσις 30 Μαΐου 2012

φωτογραφία

(Visited 35 times, 1 visits today)
Leave a Reply