Κάποια …«περίεργα» ἀναμνηστικὰ τῶν παππούδων μας.

Στὴν πρώτη φωτογραφία ἰσοσκελὴς σταυρὸς στὴν Λατινικὴ Ἀμερική.Κάποια ...«περίεργα» ἀναμνηστικὰ τῶν παππούδων μας.2

Στὴν δευτέρα φωτογραφία ὁ σταυρὸς τῆς Κνωσσοῦ.Κάποια ...«περίεργα» ἀναμνηστικὰ τῶν παππούδων μας.1

Μᾶλλον Λατινοαμερικανοὶ ἦλθαν ἐδῶ μὲ τὶς πιρόγες τους.

Δαρίβας Παναγιώτης

 

Κάποια ...«περίεργα» ἀναμνηστικὰ τῶν παππούδων μας.3Ἑλληνικὸ γυναικεῖο πέδιολο, στὴν Ἀσία, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν διαδόχων τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.
Δεῖτε ὀμορφιὰ καὶ φαντασία!!!
Παναγιώτης Δαρίβας

Ἀπὸ τὴν Κολομβία τὰ παρακάτω:

Κάποια ...«περίεργα» ἀναμνηστικὰ τῶν παππούδων μας.5 Κάποια ...«περίεργα» ἀναμνηστικὰ τῶν παππούδων μας.4

Παναγιώτης Δαρίβας


Μάγιας…Κάποια ...«περίεργα» ἀναμνηστικὰ τῶν παππούδων μας.6

…ἔχει καὶ ἀκουστικό…

Παναγιώτης Δαρίβας

Κάποια ...«περίεργα» ἀναμνηστικὰ τῶν παππούδων μας.7

Πῆγαν οἱ Ἕλληνες πρῶτοι στήν Ἀμερική;
Γιατί τά ἀρχαῖα κτίσματα, ἀντικείμενα πού ἔχουν μαιάνδρους κλπ, ὅπως τό παραπάνω ἀρχαῖο παλάτι, τά ὀνομάζουν
GRECAS μέχρι τώρα, κι ὄχι μέ κάποιο ἄλλο ὄνομα;

Παναγιώτης Δαρίβας

Κάποια ...«περίεργα» ἀναμνηστικὰ τῶν παππούδων μας.8

Βρέθηκε στὸ Ὀχάιο.
Οἱ ἀρχαιολόγοι τὸ ὀνομάζουν corinthian coin, φέρει Ἑλληνικὰ γράμματα μὲ τὴν λέξη Πήγασος…

Παναγιώτης Δαρίβας

(Visited 299 times, 1 visits today)
Leave a Reply