Ἡ παραποίησις τοῦ Μαιάνδρου.

Ἡ παραποίησις τοῦ Μαιάνδρου.Ο Μαίανδρος κύριοι τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς εἶναι ἀκολουθία κυμάτων.

Ἔσεις παίρνετε ἕνα τμῆμα τοῦ Μαιάνδρου καὶ τὸ παρουσιάζετε ὡς δῆθεν Μαίανδρο, ἐνῶ δεν εἶναι.

Σὲ κανένα ἀρχαῖο ἔργο δὲν ὑπάρχει μόνον ἕνα κόμματι, ἕνα κῦμα θὰ λέγαμε.

Ὁ ἀρχαῖος Μαίανδρος χρησιμοποιεῖται ὡς μπορντούρα, θὰ λέγαμε, χωρὶς ἀρχὴ καὶ τέλος.

Ὄχι, τὸ σύμβολο τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς δεν εἶναι ὁ Μαίανδρος. Εἶναι παραποίησις τοῦ Μαιάνδρου.

Στράβων Ἀμασεύς

(Visited 268 times, 1 visits today)
Leave a Reply