Πῶς δικαιολογοῦνται οἱ μεγάλες ἰατρικές γνώσεις τῶν προγόνων μας;

Πῶς δικαιολογοῦνται οἱ μεγάλες ἰατρικές γνώσεις τῶν προγόνων μας;Ὁ ἀετὸς ἔτρωγε τὸ συκώτι τοῦ Προμηθέως.
Πόσο προχωρημένη μπορεῖ νά ἦταν ἡ Ἰατρική στούς προϊστορικούς χρόνους, στήν Ἑλλάδα, ὥστε νά γνωρίζουν οἱ Ἕλληνες ὅτι τό συκώτι μπορεῖ νά ξαναμεγαλώσῃ;

Διότι τὸ συκώτι μεγαλώνει…
Κι ὁ ἀητὸς ἐρχόταν ξανὰ καὶ ξανά…
Πῶς τό γνώριζαν τότε αὐτό οἱ πρόγονοί μας;

Δαρίβας Παναγιώτης

(Visited 27 times, 1 visits today)
Leave a Reply