Ἡ ἀνάγκη…

Ἡ ἀνάγκη...
«Ἔπεσα» κυριολεκτικῶς ἐπάνω σὲ αὐτὴν τὴν φωτογραφία καὶ λυπήθηκα…

Ναί, εἶναι μία πραγματικότης, διόλου νέα, ἀλλὰ ὑπαρκτὴ καὶ ἀναγκαία πλέον…
Ναί, πρέπει νὰ ἐπιβιώσουμε, μὲ ἄλλες προτεραιότητες…
Ναί, ἡ κλίμακα τῆς ἀνόδου μας εἶναι πλέον περιορισμένη… Ἐδῶ, στὰ γήινα…
Σωστὴ ἡ εἰκόνα…
Ἁπλῶς θὰ ἤθελα νὰ εἶναι διαφορετικά…

Φιλονόη

Υ.Γ. Τὸ τὶ θὰ ἔπρεπε νὰ συμβαίνῃ εἶναι ἄλλο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ συμβαίνει…

φωτογραφία

(Visited 142 times, 1 visits today)
Leave a Reply