Δῶσε …βυζί… Δῶωωωσεεεεεεεεεε!!!

Δῶσε ...βυζί... Δῶωωωσεεεεεεεεεε!!!3Δῶσε ἄρτον καὶ θεάματα στὸν πεινασμένο!!!
Θὰ ξεχάσῃ τὴν πείνα του καὶ θὰ ἀσχολεῖται μὲ αὐτὸ τὸ κάτι, ποὺ κάποτε ὑπῆρχε μέσα στὰ πόδια του…
Δῶσε …δήμαρχε!!! Δῶσε!!!!
Ἡ ΝουΔουΛάρα ἀπεφάσισε νὰ θέσῃ σὲ δημοτικὸ συνδυασμὸ μίαν …πρωτοπόρα γυναικάρα…
Δὲν γνωρίζω τὰ τυπικά της προσόντα, ἀλλὰ ἀπὸ οὐσιαστικὰ προσόντα… Σκίζει τὸ κορίτσι!!!Δῶσε ...βυζί... Δῶωωωσεεεεεεεεεε!!!2

Αὐτὰ εἶναι λοιπὸν τὰ κριτήρια!!!
Τὸ βυζί, τὸ μπούτι, ὁ κ@λος…
Τί σημασία ἔχει ἐάν χρησιμοποιοῦνται γιά νά συγκαλύψουν ἄλλα;
Ἀρκεῖ τὸ θέαμα νὰ μᾶς ἱκανοποιῇ!!!Δῶσε ...βυζί... Δῶωωωσεεεεεεεεεε!!!

Δῶσε χασάπη!!!
Δῶωωωωωωσεεεεεεεεεεεεεε!!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Τὸ νὰ πηγαίνῃς μὲ τὸ …πλῆθος, τὴν μάζα, τοὺς πολλούς, κι ἐν προκειμένῳ, μὲ τὴν ΝουΔουΛαρα, καταδεικνύει πὼς οὔτε λόγο ἔχεις, οὔτε σκέψιν, οὔτε θέσεις… Μόνον δίψα γιὰ ἐξουσία ἔχεις… Ἐὰν θὰ τὴν λάβῃς, συνεταιριζόμενος, μὲ αὐτοὺς ἤ μὲ τοὺς ἄλλους, σημασία δὲν ἔχει… Ἀρκεῖ νὰ τὴν λάβῃς!!! Ἐχθὲς λοιπὸν μὲ τὸν Καμμένο, σήμερα μὲ τὴν ΝουΔουΛαρα, αὔριο μὲ τὸν τΣυΡιΖα… Ντόρος νὰ γίνεται… Οἱ μετοχὲς νὰ ἀνεβαίνουν… Τὸ ὄνομα νὰ ἀκούγεται…

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 611 times, 2 visits today)
Leave a Reply