Οἱ Γερμανοὶ οὐδέποτε λησμονοῦν τοὺς «φίλους» τους

Μπορεῖ οἱ Γερμανοὶ νὰ ἀρνῶνται πεισματικὰ νὰ καταβάλουν στὴν Ἑλλάδα τὰ ὀφειλόμενα τῶν πολεμικῶν ἐπανορθώσεων γιὰ τὶς τεράστιες καταστροφὲς καὶ ἐκτελέσεις τῆς κατοχικῆς περιόδου. Αὐτὸ ὅμως δὲν τοὺς ἐμποδίζει, 74 χρόνια μετὰ τὸ τέλος τοῦ Β΄ παγκοσμίου Πολέμου, νὰ καταβάλουν ἀκόμη συντάξεις γιὰ πρώην ξένους ἐθελοντὲς στρατιῶτες τῶν Waffen-SS καὶ συνεργάτες τῶν ναζί, ποὺ διαβιοῦν σήμερα στὸ ἐξωτερικό. Συνολικά, περίπου δύο χιλιάδες εἶναι οἱ ὑποστηρικτὲς τῶν ναζὶ ποὺ δικαιοῦνται σήμερα τὴν σύνταξη γιὰ τὶς ἐγκληματικές τους πράξεις στὴν διάρκεια τοῦ ναζιστικοῦ καθεστῶτος. Καί, μάλιστα, σύμφωνα μὲ τὸν ἱστορικὸ Martin Gollnitz, στὸ πλαίσιο ἑνὸς διατάγματος ποὺ ἐξέδωσε ὁ ἴδιος ὁ Χίτλερ. Συνέχεια

Πανηγύρια ὑπὲρ τῶν ἐμβολιασμῶν…

Προσωπικῶς, σὰν Φιλονόη, εἶμαι γενικῶς κατὰ τῶν ἐμβολιασμῶν. Αὐτὸ δὲν σημαίνει πὼς ἀγνοῶ τὸ τὶ ἔχουν προσφέρει σοβαροὶ ἐρευνητὲς στὸν ἐν λόγῳ τομέα. Οὔτε θεωρῶ  πὼς ὅλα τὰ ἐμβόλια ἔχουν (στὴν ἀρχική τους ἔκδοσιν) δημιουργηθεῖ γιὰ νὰ βλάψουν. Αὐτὸ ποὺ προσωπικῶς πιστεύω εἶναι ὅτι τὰ ἐμβολια, ἀρχικῶς, στόχευαν στὴν ἀντιμετώπισιν σοβαρῶν ἀσθενειῶν ἀλλά, στὴν πορεία, ἀπὸ διαφόρους «καλοθελητές» χρησιμοποιήθησαν καὶ χρησιμοποιοῦνται γιὰ ἕναν καὶ μόνον λόγο: τὸν ἀποπληθυσμό μας. Συνέχεια

Οἱ Κρῆτες ἔφεραν τό καλαμπόκι στήν Εὐρώπη;

Οἱ Κρῆτες ἔφεραν πρῶτοι τὸ καλαμπόκι ἀπὸ τὴν Ἀμερική.

 Ὁ ἱστορικὸς Menzies, σὲ βιβλίο του, δηλώνει ὅτι τὰ πλοῖα τῶν Μινωιτῶν θὰ μποροῦσαν νὰ διασχίσουν τὸν Ἀτλαντικό.
Οἱ Μινωΐτες, μὲ ἔδρα στὴν Κρήτη καὶ τὴν Σαντορίνη, ἔκαναν ἐμπόριο, που ἐκτεινόταν ἀπὸ τὴν Ἰνδία μέχρι τὴν περιοχὴ τῶν Μεγάλων Λιμνῶν τῆς Βορείου Ἀμερικῆς. Συνέχεια

Οἱ ἱπτάμενες μηχανὲς τῶν προγόνων μας.

Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες κατεσκεύαζαν ἀεροπλάνα, σύμφωνα μέ τά ἱερά βιβλία τῶν Ἰνδῶν;

Tὸ Vaimanika Sastra εἶναι τὸ ἱερὸ βιβλίο τῶν Ἰνδῶν, ποὺ εἶναι χιλιάδων ἐτῶν.
Εἶναι ἴσως τὸ πιὸ σπουδαῖο βιβλίο γιὰ τὰ Vimana.
Σὲ αὐτὸ ἀναφέρονται 97 ἐργασίες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες τουλάχιστον οἱ 20 ἀσχολούνται μὲ τοὺς μηχανισμοὺς ἐναερίων μηχανῶν.Σ’ αὐτὸ τὸ βιβλίο περιγράφεται σὲ ὀκτὼ πλήρη καὶ σαγηνευτικὰ κεφάλαια, ἡ τέχνη τῆς κατασκευῆς διαφόρων εἰδῶν ἀεροπλάνων, γιὰ ἕνα ἄνετο ταξίδι στὸν οὐρανό.
Ἐπίσης τὸ ἀρχαῖο αὐτὸ χειρόγραφο βιβλίο ἰσχυρίζεται ὅτι δίνει τὰ ἑξῆς μυστικά, ἐν σχέσει μὲ τὶς ἐναέριες μηχανές. Συνέχεια

Ἔως ποῦ ἔφθασαν οἱ Ἕλληνες;

Δεῖτε πῶς ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἤμασταν σὲ ὅλον τὸν πλανήτη.
Ξέρουμε ὅτι ὁ Διόνυσος, ὁ Ἡρακλῆς, οἱ Ἕλληνες Ὑπερβόρειοι, οἱ Ἕλληνες Δραβίδες πῆγαν στὴν Ἰδία.
Ὅταν ἦταν ὁ Βούδας ἐκεῖ, ἦταν καὶ ὁ Ἡρακλῆς καὶ τὸν προστάτεψε ἀπὸ ἕναν ἐχθρό του.
Οἱ Ἰνδοὶ τὸν Ἠρακλῆ τὸν ἔχουν γιὰ ἅγιο. (Φωτογραφία ἐπάνω. Ὁ Βούδας ἐμπρὸς καὶ πίσω ὁ Ἡρακλῆς ποὺ τὸν προστατεύει). Συνέχεια

Εἶχαν οἱ Ἕλληνες πτητικές μηχανές;

Οἰ ὑπερβόρειοι Ἕλληνες εἶχαν πτητικὲς μηχανές:

Πολλοὶ ἀρχαῖοι συγγραφεῖς γράφουν ὅτι οἱ Ὑπερβόρειοι εἶχαν μηχανές, μὲ τιὶ ὁποῖες πετοῦσαν.

Στὴν λίμνη Onega στὴν Λεύκη Θάλασσα, ὑπάρχουν πετρογλυφικὰ μὲ τέτοιες παραστάσεις.

Συνέχεια