Ὑπάρχουν κάποιοι γνωρίζοντες καλλίτερα ἀπὸ τὸ Λιμενικὸ τὰ δρομολόγια πλοίων

Tommy Olsen. Ὁ ἰδιοκτήτης τῆς Νορβηγικῆς μονοπροσώπου (!) Μ.Κ.Ο. Aegean Boat Report ποὺ δημοσιεύει στατιστικὲς ἀφίξεων λαθρομεταναστῶν στὰ Ἑλληνικὰ νησιά.

Κάθεται στὸ σπιτάκι του, στὴν Νορβηγία, ἀλλὰ ἀπὸ ἐκεῖ σώζει τὸν κόσμο, φορτώνοντας στὴν Ἑλλάδα λαθρομετανάστες. Αὐτὸς βέβαια ἰσχυρίζεται πὼς εἶναι μόνος του καὶ ἔχει ἀριθμὸ μητρώου Μ.Κ.Ο. (Φινλανδίας). Συνέχεια

Οἱ Γερμανοὶ οὐδέποτε λησμονοῦν τοὺς «φίλους» τους

Μπορεῖ οἱ Γερμανοὶ νὰ ἀρνῶνται πεισματικὰ νὰ καταβάλουν στὴν Ἑλλάδα τὰ ὀφειλόμενα τῶν πολεμικῶν ἐπανορθώσεων γιὰ τὶς τεράστιες καταστροφὲς καὶ ἐκτελέσεις τῆς κατοχικῆς περιόδου. Αὐτὸ ὅμως δὲν τοὺς ἐμποδίζει, 74 χρόνια μετὰ τὸ τέλος τοῦ Β΄ παγκοσμίου Πολέμου, νὰ καταβάλουν ἀκόμη συντάξεις γιὰ πρώην ξένους ἐθελοντὲς στρατιῶτες τῶν Waffen-SS καὶ συνεργάτες τῶν ναζί, ποὺ διαβιοῦν σήμερα στὸ ἐξωτερικό. Συνολικά, περίπου δύο χιλιάδες εἶναι οἱ ὑποστηρικτὲς τῶν ναζὶ ποὺ δικαιοῦνται σήμερα τὴν σύνταξη γιὰ τὶς ἐγκληματικές τους πράξεις στὴν διάρκεια τοῦ ναζιστικοῦ καθεστῶτος. Καί, μάλιστα, σύμφωνα μὲ τὸν ἱστορικὸ Martin Gollnitz, στὸ πλαίσιο ἑνὸς διατάγματος ποὺ ἐξέδωσε ὁ ἴδιος ὁ Χίτλερ. Συνέχεια

Οἱ …ἀρχαῖοι Νορβηγοί!

Διαβάσετε καὶ σπάσετε πλάκα:

«Τὸ ἄγαλμα (ἐπάνω) γράφουν οἱ Νορβηγοὶ πὼς προέρχεται ἀπὸ τὴν Ἀρχαία Νορβηγία – τοῦ ἀρχαίου κόσμου τῶν Νορβηγῶν.
Ἔτσι ἦσαν οἱ Νορβηγοί;
Ἐὰν ἦσαν ἔτσι οἱ Νορβηγοί, τότε οἱ Ἕλληνες πῶς ἦσαν;
Συνέχεια

Νὰ καὶ οἱ Νορβηγοὶ γιὰ τὰ πετρέλαια!

Στὴν Ἑλλάδα ἔχουμε ἐταιρεῖες ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ πετρέλαια, ἐκτὸς Ἑλλάδος! Ἐδῶ μόνον εἰσαγώμενα δεχόμεθα! Βλέπετε, οἱ δικοί μας πετρελαιᾶδες, δὲν μποροῦν νὰ συνεργασθοῦν μὲ τὶς κουδουνίστρες μας. Κάτι νά τρέχῃ περίεργο; 

Μπᾶααα… Εἶναι ἄλλου εἴδους οἱ συμφωνίες ποὺ γίνονται μὲ κάποιον ποὺ σὲ ξέρει πολὺ καλά, κι ἄλλες μὲ κάποιον ποὺ δὲν σὲ καλό-ξέρει! Κι ἀπὸ ὅσα καταλαβαίνω, ἐδῶ κάποιοι παραγνωρίζονται! 

Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε: Ἀμερικανοί, Σουηδοί, Νορβηγοί, Τοῦρκοι, Ἑβραῖοι, Γάλλοι…. Δὲν τοὺς ξεχνάω τοὺς ἄλλους… Ἁπλῶς ἀντιλαμβάνομαι πὼς ὅσο περισσότερα τὰ κοράκια, τόσο μεγαλύτερο τὸ ψοφήμι….

Συνέχεια