Οἱ …ἀρχαῖοι Νορβηγοί!

Οἱ ...ἀρχαῖοι Νορβηγοί!Διαβᾶστε καὶ σπᾶστε πλάκα:

«Τὸ ἄγαλμα (ἐπάνω) γράφουν οἱ Νορβηγοὶ πὼς προέρχεται ἀπὸ τὴν Ἀρχαία Νορβηγία – τοῦ ἀρχαίου κόσμου τῶν Νορβηγῶν.
Ἔτσι ἦταν οἱ Νορβηγοί;
Ἐὰν ἦταν ἔτσι οἱ Νορβηγοί, τότε οἱ Ἕλληνες πῶς ἦταν;
Σάν ἐξωγήϊνοι;
Καί εἶχαν οἱ Νορβηγοί τέτοιους τεχνίτες;
Ἐδῶ ξόανα μᾶς ἄφησαν…

Περιοδικὸν ἀναζήτησις

 

(Visited 18 times, 1 visits today)




Leave a Reply