Οἱ Γερμανοὶ οὐδέποτε λησμονοῦν τοὺς «φίλους» τους

Μπορεῖ οἱ Γερμανοὶ νὰ ἀρνῶνται πεισματικὰ νὰ καταβάλουν στὴν Ἑλλάδα τὰ ὀφειλόμενα τῶν πολεμικῶν ἐπανορθώσεων γιὰ τὶς τεράστιες καταστροφὲς καὶ ἐκτελέσεις τῆς κατοχικῆς περιόδου. Αὐτὸ ὅμως δὲν τοὺς ἐμποδίζει, 74 χρόνια μετὰ τὸ τέλος τοῦ Β΄ παγκοσμίου Πολέμου, νὰ καταβάλουν ἀκόμη συντάξεις γιὰ πρώην ξένους ἐθελοντὲς στρατιῶτες τῶν Waffen-SS καὶ συνεργάτες τῶν ναζί, ποὺ διαβιοῦν σήμερα στὸ ἐξωτερικό. Συνολικά, περίπου δύο χιλιάδες εἶναι οἱ ὑποστηρικτὲς τῶν ναζὶ ποὺ δικαιοῦνται σήμερα τὴν σύνταξη γιὰ τὶς ἐγκληματικές τους πράξεις στὴν διάρκεια τοῦ ναζιστικοῦ καθεστῶτος. Καί, μάλιστα, σύμφωνα μὲ τὸν ἱστορικὸ Martin Gollnitz, στὸ πλαίσιο ἑνὸς διατάγματος ποὺ ἐξέδωσε ὁ ἴδιος ὁ Χίτλερ.

Τὸ μηνιαῖο κόστος γιὰ τὴν Γερμανία ἀνέρχεται σήμερα στὶς 778.000 εὐρῶ. Ὁ νόμος παραμένει σὲ ἰσχὺ παρὰ τὶς ἔντονες διαμαρτυρίες, ἀκόμη καὶ τοῦ Ἑβραϊκοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου τῆς Γερμανίας. Τελικὰ φαίνεται ὅτι τὸ πρόβλημα κάποια στιγμὴ θὰ τὸ λύση ὁ χρόνος, καθὼς τὸν τελευταῖο μήνα πέθαναν 33 ἀπὸ αὐτούς. Ἕνα εἶναι πάντως βέβαιο. Οἱ Γερμανοὶ δὲν ξεχνοῦν καὶ ἀνταμείβουν γιὰ μία ζωὴ ὅσους τοὺς ἐξυπηρετοῦν στὰ σχέδιά τους, ἀνεξαρτήτως καθεστῶτος. Κάτι ποὺ βλέπουμε καὶ σήμερα μὲ τὶς διάφορες ἐπιβραβεύσεις (Τσίπρας, Μπουτάρης κ.α.).

Γιὰ τὴν ἱστορία: Στοὺς στρατιῶτες τοῦ Χίτλερ ἀπὸ «ξένους λαοὺς» ποὺ πολέμησαν στὸ πλευρό του στὴν διάρκεια τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου περιλαμβάνοντο: Γάλλοι (μεραρχία «Καρλομάγνος»), Ὀλλανδοί, Φλαμανδοί, Βαλλῶνοι, Δανοί, Ἰταλοί, Λευκορῶσσοι, Ρῶσσοι (Ρωσσικὸς Ἀπελευθερωτικὸς Στρατὸς / Rona), Οὐκρανοὶ (“Banderowzy”), Οὖγγροι, Λετονοί, Ἐσθονοί, Ἐλβετοί, Φινλανδοί, Νορβηγοὶ (Μεραρχία «Βίκινγκς»), Τάταροι, Ἀλβανοὶ (Μεραρχία «Σκεντέρμπεης»), Κοζάκοι, Βόσνιοι μουσουλμάνοι (Μεραρχία «Χατζὰρ») κ.α. (βλέπε ἐθνόσημα). Ἀκόμη καὶ Ἰνδοί.

Στοϊλόπουλος Βασίλης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Οἱ Γερμανοὶ οὐδέποτε λησμονοῦν τοὺς «φίλους» τους

  1. Κατ’ἀρχὴν ἔχετε δίκιο: Ἔτσι εἶναι. Ὀφείλει ὅμως κανεὶς νὰ παραδεχτῆ ὅτι, ἐὰν οἱ Ἕλληνες ἤτανε σταθεροὶ στὶς κλίσεις καὶ προτιμήσεις τους καὶ ὄχι σταθερῶς Ο.Φ.Α (: Ὅπου Φυσάει ὁ Ἄνεμος), θὰ ἤμασταν ὡς λαὸς ἀντικείμενο μεγαλύτερου σεβασμοῦ τοὐλάχιστον ἀπὸ τοὺς Δυτικοευρωπαίους.

Leave a Reply