Οἱ Γερμανοὶ οὐδέποτε λησμονοῦν τοὺς «φίλους» τους

Μπορεῖ οἱ Γερμανοὶ νὰ ἀρνῶνται πεισματικὰ νὰ καταβάλουν στὴν Ἑλλάδα τὰ ὀφειλόμενα τῶν πολεμικῶν ἐπανορθώσεων γιὰ τὶς τεράστιες καταστροφὲς καὶ ἐκτελέσεις τῆς κατοχικῆς περιόδου. Αὐτὸ ὅμως δὲν τοὺς ἐμποδίζει, 74 χρόνια μετὰ τὸ τέλος τοῦ Β΄ παγκοσμίου Πολέμου, νὰ καταβάλουν ἀκόμη συντάξεις γιὰ πρώην ξένους ἐθελοντὲς στρατιῶτες τῶν Waffen-SS καὶ συνεργάτες τῶν ναζί, ποὺ διαβιοῦν σήμερα στὸ ἐξωτερικό. Συνολικά, περίπου δύο χιλιάδες εἶναι οἱ ὑποστηρικτὲς τῶν ναζὶ ποὺ δικαιοῦνται σήμερα τὴν σύνταξη γιὰ τὶς ἐγκληματικές τους πράξεις στὴν διάρκεια τοῦ ναζιστικοῦ καθεστῶτος. Καί, μάλιστα, σύμφωνα μὲ τὸν ἱστορικὸ Martin Gollnitz, στὸ πλαίσιο ἑνὸς διατάγματος ποὺ ἐξέδωσε ὁ ἴδιος ὁ Χίτλερ. Συνέχεια

Ῥωσσόφωνοι;

Ἀκοῦμε πολὺ γιὰ «ρωσσόφωνους» τελευταῖα – αὐτὸ διότι ἡ ἐθνότητα εἶναι
τζίζ, φτοῦ κακά καὶ δὲν πρέπει νὰ ὑπενθυμίζεται ἡ ὕπαρξή της.

Συνέχεια

Ἡ ἐθνική ταπείνωσις

Δρυός πεσούσης, πᾶς ἀνήρ ξυλεύεται. Πόσο δίκιο εἶχε ὁ Μένανδρος. Τήν δρῦ δέν μπορεῖς εὔκολα νά τήν “ξυλεύσης” ἀλλά ἄν πέση, τότε ὅλοι μποροῦν, κυρίως ὅταν – ἀκόμα καί τότε – ἔχουν βοήθεια. Τί ἄλλο νά ‘πῶ γιά τίς παρακάτω εἰδήσεις;

1. Στήν συμφωνία γιά τήν στήριξι τῆς Ἑλλάδος συμπεριλαμβάνεται καί τουρκική τράπεζα (AK bank)! Συνέχεια