Ὑποκριτὲς «je-souis-δες»!!!

Πρὶν ἀπὸ ἕναν μῆνα κατεκάη ἄλλη μία ἐκκλησία τοῦ μεσαίωνος, ἀλλά ποιός νά ἐνδιαφερθῇ; Ἐδῶ βλέπεις ἐκάη ἕνα μνημεῖο τεραστίας πολιτιστικῆς κληρονομίας. Ἀλλὰ ποιὰ εἶναι ἡ κληρονομιά; ὁ κουασιμόδος; Ἡ ἐσμεραλντα; Ἡ ἀρχιτεκτονική;

Γιά ποιόν λόγο ὅμως κλαῖμε καί στενοχωρούμεθα ἐνᾦ, μέσα σέ λίγες ὧρες, ἀνευρέθησαν 750 ἑκατομμύρια εὐρῶ γιά τήν ἀναστήλωση τῆς ἐκκλησίας;

Ἠρεμῆστε ἰνσταγκραμ ἰνφλουένσερς… Θὰ ξαναβγάλετε στὸ μέλλον σέλφις μὲ «πιάτο τὸ Παρίσι» ἀπὸ ἐκεῖ ἐπάνω, θὰ ξανὰ ἔλθουν τὰ like τὰ share καὶ τὰ follow. Ἠρέμησε κυρὰ Βαγγελιῶ ἀπὸ τὸ Παγκράτι. Θὰ τὸ ξανακτίσουν τὸ καμπαναριό.

Ἄ…
Καὶ αὔριο μὴ ξεχάσετε νὰ προσπεράσετε αὐτὸν ποὺ θὰ σᾶς ζητήση φαγητὸ ἢ μισὸ εὐρῶ στὴν γωνία τῆς γειτονιᾶς σας.
Νὰ θυμάστε, ἡ σωστὴ κίνησις εἶναι τὸ νὰ …κυττᾶμε ἐμπρός μας ἢ νὰ κάνουμε πὼς γράφουμε μήνυμα στὸ κινητό, υἱοθετῶντας τὸν μορφασμὸ τοῦ λυπημένου προσώπου καὶ σηκώνοντας τὰ φρύδια, ἐννοῶντας ὅτι δὲν ἔχουμε μισὸ εὐρὼ νὰ τοῦ ἀγοράσουμε ἕνα κουλούρι.

Διότι ἡ ὑποκρισία θέλει χάρη. Ἢ εἶσαι σωστὸς ὑποκριτὴς ἢ ἄφησέ το, μὴν τὸ κάνῃς διόλου…
Ἄλλωστε Πάσχα ἔρχεται, ἀνάστασις, κατάνυξις, ἀγάπη κι ὅλες τὶς ἄλλες μαλακίες ποὺ θὰ γράφετε στὰ προφίλ σας.

Μανούσκας Κύρος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply