Εἶχαν οἱ Ἕλληνες πτητικές μηχανές;

Οἰ ὑπερβόρειοι Ἕλληνες εἶχαν πτητικὲς μηχανές:

Πολλοὶ ἀρχαῖοι συγγραφεῖς γράφουν ὅτι οἱ Ὑπερβόρειοι εἶχαν μηχανές, μὲ τιὶ ὁποῖες πετοῦσαν.

Στὴν λίμνη Onega στὴν Λεύκη Θάλασσα, ὑπάρχουν πετρογλυφικὰ μὲ τέτοιες παραστάσεις.Εἶχαν οἱ Ἕλληνες πτητικές μηχανές;1

Δεῖτε ἐπάνω τὸν Ἀπόλλωνα νὰ πηγαίνει πετῶντας στὴν Ὑπερβορεία.Εἶχαν οἱ Ἕλληνες πτητικές μηχανές;2

Ἐδῶ εἶναι τὰ πετρογλυφικά, ποὺ ἔχουν μιὰ ποικιλία «ἀεροσκαφῶν», σὰν μπαλόνια καὶ πιὸ κάτω παρατηρῆστε στὴν εἰκόνα τὸ ἀντικείμενο ἀριστερά, τὸ ὁποῖο εἶναι ἴδιο ἀλλὰ λίγο ἀντεστραμμένο μὲ τὸ ὄχημα ποὺ ἐπάνω του πετᾶ ὁ Ἀπόλλων.Εἶχαν οἱ Ἕλληνες πτητικές μηχανές;3

Ἐξ ἅλλου σᾶς εἰχα γράψει ὅτι καὶ στὶς Βεδες, τὰ ἱερὰ βιβλία τῶν Ἰνδῶν. γράφει ὅτι Βιμᾶνες, δηλαδὴ πτητικὲς μηχανές, μόνον οἱ Ἕλληνές κατεσκεύαζαν.

Παναγιώτης Δαρίβας

 

(Visited 79 times, 1 visits today)
Leave a Reply