Ὁ Μεγάλος Ἡγέτης.

Ὁ Μεγάλος Ἡγέτης.Σὰν σήμερα γεννήθηκε ὁ μεγάλος ἡγέτης τοῦ γένους Ἰωάννης Καποδίστριας…
Ἕνας ἱκανότατος ἄνθρωπος, ἀπολύτως ἠθικός, μὰ ἐπάνω ἀπὸ ὅλα, ὅταν ἐπέστρεψε ἐδῶ, σὰν κυβερνήτης, ἄφησε πίσω του ὅλα ἐκεῖνα ποὺ θὰ τὸν βάραιναν…
Ἀκόμη καὶ τὸν μισθό του δὲν τὸν ἔλαβε ποτέ, πρὸ κειμένου νὰ σταθῇ ἐπάξια δίπλα στοὺς τόσο ταλαιπωρημένους συν-Ἕλληνές του.

Λατρεύθηκε καὶ μισήθηκε ὅσο λίγοι…
Ἄλλως τὲ ἡ δολοφονία του, ὄχι ἀπὸ τοὺς Μαυρομιχαλαίους σίγουρα, στιγμάτισε τὴν χώρα μας καὶ τὴν κύλησε σὲ μίαν μόνιμη κατάστασιν σκλαβιᾶς, χειρότερη ἴσως ἀπὸ αὐτὴν τῆς τουρκοκρατίας…
Καὶ λέω χειρότερη διότι ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωσιν καὶ μετὰ ὁ ἐχθρὸς δὲν ἦταν ἀναγνωρίσιμος… Δὲν φοροῦσε πιὰ σαρίκι…

Ἀπὸ τότε κύλησαν τὰ χρόνια καὶ τὸ βάρος τῆς δουλείας μεγαλώνει διαρκῶς…
Εἶθε λοιπὸν ὄχι νὰ βροῦμε τὸν νέο μας Καποδίστρια ἀλλὰ νὰ τολμήσουμε ἐπὶ τέλους ἐμεῖς νὰ τὸν μιμηθοῦμε στὰ ἐλάχιστα, στὰ μικρά…
Μόνον τότε θὰ σηκώσουμε τὸ βάρος τῆς εὐθύνης ποὺ μᾶς ἀναλογεῖ καὶ μόνον τότε θὰ τολμήσουμε νὰ διεκδικήσουμε τὴν παρουσία ἑνὸς νέου, ἰδίου, ἴσως καὶ μεγαλυτέρου Ἡγέτου.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply