Τὸ Ἰρανικὸ ναυτικὸ πλέει κατὰ τῶν ΗΠΑ.

Τὸ Ἰρανικὸ ναυτικὸ πλέει κατὰ τῶν ΗΠΑ.Ἡ ναυτικὴ δύναμη τοῦ Ἰρᾶν μετακινεῖται στὸν Ἀτλαντικὸ καὶ στα ὅρια τῶν χωρικὼν ὑδάτων τῶν ΗΠΑ, μὲ τοὺς Ἰρανοὺς ἀξιωματούχους νὰ δηλώνουν ὅτι πρόκειται γιὰ μία κίνηση ἀντιποίνων, ἀπέναντι στὴν ἀλαζονικὴ συμπεριφορὰ τῶν ΗΠΑ καὶ τὴν παρατεταμένη ἀπειλητικὴ παρουσία τους στον Περσικὸ κόλπο καὶ τὰ ὅρια τῶν χωρικῶν ὑδάτων τῆς χώρας τους.

Ἂν τὸ δοῦμε βέβαια κάτω ἀπὸ μιὰν ἄλλη ὀπτική, ἡ ἰδανικὴ θέση τοῦ Περσικοῦ στόλου, στὴν περίπτωση ἐνάρξεως ἐνὸς πολέμου, δὲν εἶναι στὰ στενὰ τοῦ Περσικοῦ κόλπου, ὅπου θὰ ἐγκλωβιζόταν καὶ μάλιστα χωρὶς οὐσιαστικὸ λόγο ὑπάρξεως ἐκεῖ, ἀφοῦ οἱ δυνάμεις ξηρᾶς ἐπαρκοῦν γιὰ νὰ  ἀντιμετωπίσουν τὴν ἀπὸ θαλάσσεως ἀπειλή, ἀλλὰ γύρω ἀπό τις ἀκτὲς τῶν ΗΠΑ, λειτουργῶντας ὡς δύναμη ἀντιπερισπασμοῦ καὶ ὡς πονοκέφαλος γιὰ τοὺς στρατηγοὺς τῶν ΗΠΑ, καθὼς καὶ τρόμος καὶ για τοὺς ἰδίους τοὺς Ἀμερικανοὺς πολίτες, που ἔως τώρα εἴχαν συνηθίσει νὰ παίζουν πόλεμο μόνο σὲ ξένα καὶ μακρινὰ ἀπὸ αὐτοὺς χωράφια….

Πιστεύω ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα νέο εἶδος πιέσεως, ποὺ θὰ πρέπῃ νὰ ἀντιμετωπίσῃ ἡ Ἀμερικανικὴ κοινωνία καὶ φυσικὰ ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση καὶ να ἀναλογισθῇ, μὲ πολὺ μεγαλύτερη πλέον σοβαρότητα, τὴν αὐταπάτη γιὰ ἔναν σχετικὰ ἀναίμακτο πόλεμόο, ποὺ ἡ δῆθεν ὑπεροπλία της θὰ μποροῦσε νὰ τῆς ἐξασφαλίσῃ.

Τέλος να προσθέσω ὅτι βγάζω τὸ καπέλο σὲ ὅλα ἐκεῖνα τὰ δακτυλομετρούμενα κράτη που λογαριάζοντας τὸν κάθε κίνδυνο, μὲ θάρρος πάντοτε καταφέρνουν νὰ λειτουργοῦν μὲ γνώμονα τὴν διασφάλιση τῆς Ἐθνικῆς τους καὶ οἰκονομικῆς τοὺς ἀνεξαρτησίας.

 Ἀλέξανδρος Παύλίδης

Iran dispatches warships to US maritime border

Ships from the Iranian army’s naval fleet are headed towards the United States maritime borders as part of a longstanding protest against US vessels in the Persian Gulf, Fars News Agency reports.

“The Iranian Army’s naval fleets have already started their voyage towards the Atlantic Ocean via the waters near South Africa,” Commander of Iran’s Northern Navy Fleet, Admiral Afshin Rezayee Haddad, announced on Saturday.

The admiral, who also heads up the Iranian Army’s 4th Naval Zone, added that the ships are approaching the United States’ maritime borders, “and this move has a message.”

The agency gave no details on the number or types of vessels deployed.

Sayyari first announced Iran would begin a naval buildup “near maritime borders of the United States” in September 2011. The move is part of Iran’s response to Washington’s sizeable naval presence in the Persian Gulf.

The US Navy’s 5th fleet, which is responsible for naval forces in the Persian Gulf, Red Sea, Arabian Sea, and parts of the Indian Ocean, is based in Bahrain.

“Like the arrogant powers that are present near our maritime borders, we will also have a powerful presence close to the American marine borders,” Sayyari said at the time.

Sayyari reiterated Iran’s plans to dispatch its naval forces to deploy along US marine borders in the Atlantic in September 2012, saying this would happen “in the next few years”.

In September 2012 the admiral reiterated Iran’s plans for sailing off the US coasts to counter the US presence in its waters in the Persian Gulf.

The Iranian Navy has been boosting its presence in international waters since November 2008, when it deployed warships to the Gulf of Aden in response to the Somalia pirates’ threat.

rt.com

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply