Φαρμακευτικὴ …«ἀνθρωπιστική» καὶ νέες προοπτικές της…

«Θέμα ημερών είναι πλέον, η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Monsanto από την γερμανική φαρμακοβιομηχανία Bayer, με το ύψος του deal να ανέρχεται στα 62,5 δισ. δολάρια.
Σύμφωνα με τον γερμανικό Τύπο, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας, όπως επίσης και οι κανονιστικές ρυθμίσεις, ευρίσκονται προς πλήρη διευθέτηση και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να «πέσουν» οι υπογραφές. Συνέχεια

Ῥουσφετολογικὲς πολιτικὲς ἀκόμη καὶ μὲ τὴν …UNICEF!!!

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς UNICEF, ἡ ὁποία φυσικά, ὡς ἐπιτροπή, ὁρίζετο ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν ἀπὸ τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ τὴν ΝΔ, στὸ πλαίσιο πάντα τῆς ῥουσφετολογικῆς πολιτικῆς, εὑρέθη νὰ κλέβῃ τὴν UNICEF καθὼς καὶ τὴν μπουκιὰ ἀπὸ τὸ στόμα τῶν ὑποσιτιζομένων παιδιῶν!! Συνέχεια

Βολικὴ καὶ παντὸς καιροῦ ἡ …«Novartis»!!!

Ὅταν πῆγαν νὰ κουκουλώσουν τὸ ἐθνικὸ ἔγκλημα τῆς προδοσίας τῆς Μακεδονίας μᾶς εἴπαν: «ξέρετε, ὑπάρχει καὶ τὸ οἰκονομικὸ ἔγκλημα Novartis» (λες καὶ εἶναι ἴσα κι ὅμοια!!) Συνέχεια

Μᾶς ἔβαλαν καὶ πολεμήσαμε…

Μᾶς ἔβαλαν καὶ πολεμήσαμε...

«Μᾶς βάλανε καὶ πολεμήσαμε,
βγάλαμε τὰ μάτια μας,
ἐσὺ ἀπὸ ἐδῶ, ἐγὼ ἀπὸ τὴν ἄλλην μεριά. Συνέχεια

Ξέρεις νὰ λὲς Ἑλλάδα στὰ ἑλληνικὰ ἀλλά…

Ξέρεις νὰ λὲς Ἑλλάδα στὰ ἑλληνικὰ ἀλλά...

Πιὸ ἐπίκαιρο ἀπὸ ποτέ:

«…Τὸ δίκαιο γιὰ νὰ εἶναι δίκαιον ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἰθαγένεια, ἀπὸ Ἐθνισμό
καὶ ἂν εἶσαι ἀλλοεθνὴς δὲν μπορεὶς νὰ δικάσῃς Ἕλληνες

Ποιός εἶναι ὁ ἐθνισμός σου ἐπίτροπε; Συνέχεια

Φωνασκοῦν καὶ διαμαρτύρονται οἱ …«μορφωμένοι»!!!

Μὲ τὰ πλαστὰ ἢ τὰ …ἀνύπαρκτα πτυχία, ποὺ διατηροῦν συνήθως ἀμέτρητες Μ.Κ.Ο. καὶ λαμβάνουν ἀτελείωτα ἑκατομμύρια…
Αὐτὸ θὰ πῆ …«μόρφωσις»!!!
Νὰ φιμώνῃς τὸν ἀντίλογο, νὰ σκούζῃς σὰν παρτσακλό, νὰ ἀπειλῇς μὲ ἀφανισμὸ ὅσους μὲ ἐπιχειρήματα σὲ ἀντικρούουν…

Φωνασκοῦν καὶ διαμαρτύρονται οἱ ...«μορφωμένοι»!!!1 Συνέχεια