Ξέρεις νὰ λὲς Ἑλλάδα στὰ ἑλληνικὰ ἀλλά…

Ξέρεις νὰ λὲς Ἑλλάδα στὰ ἑλληνικὰ ἀλλά...

Πιὸ ἐπίκαιρο ἀπὸ ποτέ:

«…Τὸ δίκαιο γιὰ νὰ εἶναι δίκαιον ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἰθαγένεια, ἀπὸ Ἐθνισμό
καὶ ἂν εἶσαι ἀλλοεθνὴς δὲν μπορεὶς νὰ δικάσῃς Ἕλληνες

Ποιός εἶναι ὁ ἐθνισμός σου ἐπίτροπε; Συνέχεια

Φωνασκοῦν καὶ διαμαρτύρονται οἱ …«μορφωμένοι»!!!

Μὲ τὰ πλαστὰ ἢ τὰ …ἀνύπαρκτα πτυχία, ποὺ διατηροῦν συνήθως ἀμέτρητες Μ.Κ.Ο. καὶ λαμβάνουν ἀτελείωτα ἑκατομμύρια…
Αὐτὸ θὰ πῆ …«μόρφωσις»!!!
Νὰ φιμώνῃς τὸν ἀντίλογο, νὰ σκούζῃς σὰν παρτσακλό, νὰ ἀπειλῇς μὲ ἀφανισμὸ ὅσους μὲ ἐπιχειρήματα σὲ ἀντικρούουν…

Φωνασκοῦν καὶ διαμαρτύρονται οἱ ...«μορφωμένοι»!!!1 Συνέχεια

Χώρα τελειωμένη…

Χώρα τελειωμένη...

Πέρα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θέλουν νὰ ἔχῃ ὑπ’ ὄψιν του ὁ κόσμος ὑπάρχει καὶ ἕνα ἐπὶ πλέον δημόσιο χρέος ὕψους 750 δισεκατομμυρίων αὐτὴν τὴν στιγμή, σὲ «ἔντοκα» (τοκογλυφικά) βραχυπρόθεσμα ὁμόλογα τοῦ «Δημοσίου»…
Συνέχεια

Κάποτε εἴχαμε παλληκάρια καλλιτέχνες…

Τώρα ἔχουμε …«καλλιτεχνικές» κωλοτοῦμπες καὶ «καλλιτεχνικά» προσκυνήματα καὶ «καλλιτεχνικούς» ἀγῶνες δρόμου γιὰ τὸ ποιὸς θὰ κάνῃ τὸ «καλλιτεχνικότερον» ἀκροβατικὸ καὶ στήσιμο στὰ τέσσερα καὶ σούρσιμο στὰ γόνατα!!!

Κάποτε οἱ Ἕλληνες καλλιτέχνες συμμετεῖχαν σὲ κάθε ἀντίστασιν (ἤ κι ἐπίθεσιν ἐὰν ἀπαιτεῖτο) κατὰ ὁποιουδήποτε κατακτητοῦ, ὑπερασπιζόμενοι τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια.
Τώρα ἔχουμε κωλοτουμπιάρηδες, προσκυνημένους, συμβιβασμένους, γελοίους ποὺ τὸ μόνον γιὰ τὸ ὁποῖον ἐνδιαφέρονται εἶναι ἡ (ἄνευ οὐσίας καὶ λογικῆς καὶ ἠθικῆς) ἐπιβίωσίς τους.

Κάποτε εἴχαμε παλληκάρια καλλιτέχνες...1 Συνέχεια

Ὁ «προβατάρης» λοχαγός…

Τόν μπαρμπα-Γιώργη τόν ξέρετε;
Ἀρχίδι@ ξέρετε!!

Ὁ «προβατάρης» λοχαγός... Συνέχεια

Διαχειριζόμενοι τοὺς δικούς μας κόπους…

Διαχειριζόμενοι τοὺς δικούς μας κόπους...Ἀφοῦ οἱ τράπεζες προνόησαν νὰ σοῦ πάρουν καὶ τὸ τελευταῖο χαρτονόμισμα ποὺυ εἶχες κάτω ἀπὸ τὸ στρῶμα…
Καὶ ἀφοῦ σοῦ ἔθεσαν καὶ «Capital Controls» (δὲν ἐτόλμησαν βέβαια νὰ σοῦ τὸ ποὺν στὰ ἑλληνικά, διότι θὰ κτυποῦσε πολὺ βάναυσα καὶ δὲν θὰ ἦταν τόσο εὔπεπτο ἢ σίκ), ἀπὸ ἐκείνην τὴν στιγμὴ καὶ μετά, ἂν κάποιος σοῦ κλέψῃ τὸ πορτοφόλι, τὸ ὁποῖο φυσικὰ μὲ τὰ μερικὰ ψωροευρῶ ποὺ σοῦ ἐπιτρέπουν νὰ τοὺς π Συνέχεια