Μᾶς ἔβαλαν καὶ πολεμήσαμε…

Μᾶς ἔβαλαν καὶ πολεμήσαμε...

«Μᾶς βάλανε καὶ πολεμήσαμε,
βγάλαμε τὰ μάτια μας,
ἐσὺ ἀπὸ ἐδῶ, ἐγὼ ἀπὸ τὴν ἄλλην μεριά. Συνέχεια

Ξέρεις νὰ λὲς Ἑλλάδα στὰ ἑλληνικὰ ἀλλά…

Ξέρεις νὰ λὲς Ἑλλάδα στὰ ἑλληνικὰ ἀλλά...

Πιὸ ἐπίκαιρο ἀπὸ ποτέ:

«…Τὸ δίκαιο γιὰ νὰ εἶναι δίκαιον ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἰθαγένεια, ἀπὸ Ἐθνισμό
καὶ ἂν εἶσαι ἀλλοεθνὴς δὲν μπορεὶς νὰ δικάσῃς Ἕλληνες

Ποιός εἶναι ὁ ἐθνισμός σου ἐπίτροπε; Συνέχεια

Φωνασκοῦν καὶ διαμαρτύρονται οἱ …«μορφωμένοι»!!!

Μὲ τὰ πλαστὰ ἢ τὰ …ἀνύπαρκτα πτυχία, ποὺ διατηροῦν συνήθως ἀμέτρητες Μ.Κ.Ο. καὶ λαμβάνουν ἀτελείωτα ἑκατομμύρια…
Αὐτὸ θὰ πῆ …«μόρφωσις»!!!
Νὰ φιμώνῃς τὸν ἀντίλογο, νὰ σκούζῃς σὰν παρτσακλό, νὰ ἀπειλῇς μὲ ἀφανισμὸ ὅσους μὲ ἐπιχειρήματα σὲ ἀντικρούουν…

Φωνασκοῦν καὶ διαμαρτύρονται οἱ ...«μορφωμένοι»!!!1 Συνέχεια

Χώρα τελειωμένη…

Χώρα τελειωμένη...

Πέρα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θέλουν νὰ ἔχῃ ὑπ’ ὄψιν του ὁ κόσμος ὑπάρχει καὶ ἕνα ἐπὶ πλέον δημόσιο χρέος ὕψους 750 δισεκατομμυρίων αὐτὴν τὴν στιγμή, σὲ «ἔντοκα» (τοκογλυφικά) βραχυπρόθεσμα ὁμόλογα τοῦ «Δημοσίου»…
Συνέχεια

Κάποτε εἴχαμε παλληκάρια καλλιτέχνες…

Τώρα ἔχουμε …«καλλιτεχνικές» κωλοτοῦμπες καὶ «καλλιτεχνικά» προσκυνήματα καὶ «καλλιτεχνικούς» ἀγῶνες δρόμου γιὰ τὸ ποιὸς θὰ κάνῃ τὸ «καλλιτεχνικότερον» ἀκροβατικὸ καὶ στήσιμο στὰ τέσσερα καὶ σούρσιμο στὰ γόνατα!!!

Κάποτε οἱ Ἕλληνες καλλιτέχνες συμμετεῖχαν σὲ κάθε ἀντίστασιν (ἤ κι ἐπίθεσιν ἐὰν ἀπαιτεῖτο) κατὰ ὁποιουδήποτε κατακτητοῦ, ὑπερασπιζόμενοι τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια.
Τώρα ἔχουμε κωλοτουμπιάρηδες, προσκυνημένους, συμβιβασμένους, γελοίους ποὺ τὸ μόνον γιὰ τὸ ὁποῖον ἐνδιαφέρονται εἶναι ἡ (ἄνευ οὐσίας καὶ λογικῆς καὶ ἠθικῆς) ἐπιβίωσίς τους.

Κάποτε εἴχαμε παλληκάρια καλλιτέχνες...1 Συνέχεια

Ὁ «προβατάρης» λοχαγός…

Τόν μπαρμπα-Γιώργη τόν ξέρετε;
Ἀρχίδι@ ξέρετε!!

Ὁ «προβατάρης» λοχαγός... Συνέχεια