Μᾶς ἔβαλαν καὶ πολεμήσαμε…

Μᾶς ἔβαλαν καὶ πολεμήσαμε...

«Μᾶς βάλανε καὶ πολεμήσαμε,
βγάλαμε τὰ μάτια μας,
ἐσὺ ἀπὸ ἐδῶ, ἐγὼ ἀπὸ τὴν ἄλλην μεριά. Συνέχεια

Κάποτε εἴχαμε παλληκάρια καλλιτέχνες…

Τώρα ἔχουμε …«καλλιτεχνικές» κωλοτοῦμπες καὶ «καλλιτεχνικά» προσκυνήματα καὶ «καλλιτεχνικούς» ἀγῶνες δρόμου γιὰ τὸ ποιὸς θὰ κάνῃ τὸ «καλλιτεχνικότερον» ἀκροβατικὸ καὶ στήσιμο στὰ τέσσερα καὶ σούρσιμο στὰ γόνατα!!!

Κάποτε οἱ Ἕλληνες καλλιτέχνες συμμετεῖχαν σὲ κάθε ἀντίστασιν (ἤ κι ἐπίθεσιν ἐὰν ἀπαιτεῖτο) κατὰ ὁποιουδήποτε κατακτητοῦ, ὑπερασπιζόμενοι τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια.
Τώρα ἔχουμε κωλοτουμπιάρηδες, προσκυνημένους, συμβιβασμένους, γελοίους ποὺ τὸ μόνον γιὰ τὸ ὁποῖον ἐνδιαφέρονται εἶναι ἡ (ἄνευ οὐσίας καὶ λογικῆς καὶ ἠθικῆς) ἐπιβίωσίς τους.

Κάποτε εἴχαμε παλληκάρια καλλιτέχνες...1 Συνέχεια

Ὁ «προβατάρης» λοχαγός…

Τόν μπαρμπα-Γιώργη τόν ξέρετε;
Ἀρχίδι@ ξέρετε!!

Ὁ «προβατάρης» λοχαγός... Συνέχεια

Δημοτικότης τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης τους…

#‎FREXIT‬ or ‪#‎GREXIT‬;

Σύμφωνα μὲ τὴν μελέτη αὐτὴ τῆς PEW, ποὺ μᾶς δείχνει τὴν δημοτικότητα τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, ὅπως αὐτὴ εἶχε πρὶν 3-4 ἑβδομάδες, καταλαβαίνετε ὅτι ἐφ΄ ὅσον ἔφυγε ἡ Ἀγγλία τώρα, ἡ Γαλλία καὶ εἰδικῶς ἡ Ἑλλάς, θὰ ἔπρεπε  νὰ εἶχαν φύγη ἀπὸ πρὸ χθὲς καὶ πολὺ παλαιότερα!!!

Οἱ ἀπόψεις τῶν πολιτῶν γιὰ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη:

Οἱ ἀπόψεις τῶν πολιτῶν γιὰ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη:

Συνέχεια

Πόσο μᾶς κοστίζει τό γάλα;

Βασικὰ εἶναι θέμα ὑπερφορολογήσεως (ἀμέσου καὶ ἐμμέσου) τοῦ παραγωγοῦ καὶ τοῦ καταναλωτοῦ καὶ ὅλων φυσικὰ τῶν πολιτῶν, τῶν ἐνεργειακῶν πηγῶν, καὶ τοῦ ὁποίου προϊόντος ἢ ὑπηρεσίας, διότι τὸ κράτος, πολὺ ἁπλά, δὲν ἔχει τὰ ἐπαρκῆ ἀποθέματα κάθε μῆνα γιὰ νὰ πληρώνῃ τοκοχρεολύσια, ἔντοκα καὶ τὰ ὁμόλογα ποὺ λήγουν.
Συνέχεια

Ἀρχαῖα …«τουρκικά»;

Ἀρχαῖα «τουρκικά», σκαλισμένα σὲ μνημεῖα τῆς Ἐφέσου… Συνέχεια