Ξέρεις νὰ λὲς Ἑλλάδα στὰ ἑλληνικὰ ἀλλά…

Ξέρεις νὰ λὲς Ἑλλάδα στὰ ἑλληνικὰ ἀλλά...

Πιὸ ἐπίκαιρο ἀπὸ ποτέ:

«…Τὸ δίκαιο γιὰ νὰ εἶναι δίκαιον ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἰθαγένεια, ἀπὸ Ἐθνισμό
καὶ ἂν εἶσαι ἀλλοεθνὴς δὲν μπορεὶς νὰ δικάσῃς Ἕλληνες

Ποιός εἶναι ὁ ἐθνισμός σου ἐπίτροπε;

Δὲν χρειάζεται νὰ μᾶς πῇς ἀφοῦ ὅλοι ξέρουμε ὅτι εἶσαι Ἐγγλέζος.

Καὶ ἐφ΄ ὅσον εἶσαι ἀλλοεθνὴς δὲν μπορεῖς νὰ εἶσαι δίκαιος

Δὲν μπορεῖς νὰ δικάσῃς Ἕλληνες.

Ξέρεις νὰ λὲς «Ἑλλάδα» στὰ ἑλληνικά, μὰ δὲν νοιώθεις ὅ,τι σπουδαῖο, μεγάλο καὶ αἰώνιο κρύβει ἐτούτη ἡ λέξις στὰ σπλάχνα της….»

 

Γιὰ τὴν μεταγραφὴ
Παυλίδης Ἀλέξανδρος

(Visited 281 times, 1 visits today)
Leave a Reply