Ὁ «προβατάρης» λοχαγός…

Τόν μπαρμπα-Γιώργη τόν ξέρετε;
Ἀρχίδι@ ξέρετε!!

Ὁ «προβατάρης» λοχαγός...

Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος, προερχόμενος ἀπὸ τὸ Διακοφτὸ Ἀχαΐας, πολέμησε στὸν ἑλληνοϊταλικὸ πόλεμο καὶ στὸ ἀλβανικὸ μέτωπο, ὅπου εἶχε πάρει φαλάγγι τοὺς Ἰταλοὺς καὶ τοὺς Ἀλβανοὺς μαζύ, στ;λνοντας μπροστὰ τὰ πρόβατα, προκειμένου νὰ προστατεύσῃ τὸν λόχο του, ὡς λοχαγὸς πλέον, ἀπὸ τὰ ναρκοπέδια τῶν ὀπισθοχωρούντων ἰταλοαλβανῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν χρεωθῇ οὔτε ἕναν νεκρὸ στὸν λόχο του!!
Ἔτσι τοῦ ἀπεδόθη καὶ ὁ τίτλος τοῦ «προβατάρη λοχαγοῦ».

Μετὰ τὴν συντριπτικὴ νίκη μας ἐπέστρεψε νικητὴς πεζὸς μέσα στὴν βαρυχειμωνιὰ καὶ τὰ χιόνια, ποὺ σκέπαζαν τὰ γόνατα καὶ τὴν χλαίνη.  ΠΕΖΟΣ ἀπὸ τὴν σημερινὴ Ἀλβανία καὶ ἀλλοτινὴ Ἑλλάδα, ἕως τὴν ἰδιαιτέρα πατρίδα του, τὸ Διακοφτό.
ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΠΕΖΟΣ

Λίγο ἀργότερα, τὸν Δεκέμβριο τοῦ 42, ὄντας πρωταγωνιστὴς μαζὺ μὲ τὴν ἄλλη, τὴν ἀξιομνημόνευτη Ἕλλη Λαμπέτη, στὴν πρώτη της τότε παρουσία μὲ τὸν Θίασο Κοτοπούλη, στὸ ἔργο «Ἡ Χάνελε πάει στὸν Παράδεισο», τοῦ Γκέρχαρτ Χάουπτμαν, σὲ Ἀθηναϊκὸ θέατρο, ὁ μπαρμπα-Γιώργης, ἂν καὶ πρωταγωνιστής, ἀρνήθηκε νὰ λάβῃ τὰ συγχαρητήρια ἀπὸ τὸν Γερμανὸ ἔπαρχο τῶν Ἀθηνῶν,  ἀψηφώντας ὑποδειγματικὰ καὶ κατ’ ἐπανάληψη τὶς ἐπιπτώσεις ποὺ θὰ μποροῦσε κάτι τέτοιο νὰ ἔχῃ….

Αὐτὰ γιὰ τὸν Μπαρμπα-Γιώργη….
Τώρα ἀναλογισθεῖτε καὶ τὰ ἀπολειφάδια, αὐτὰ τὰ ἐκβλαστήματα τὰ ὁποῖα θεωροῦνται σήμερα πρῶτο πλᾶνο στὴν τηλεόραση καὶ τὸ θέατρο.

Ἀλέξανδρος Παυλίδης

(Visited 274 times, 1 visits today)
Leave a Reply