Ῥουσφετολογικὲς πολιτικὲς ἀκόμη καὶ μὲ τὴν …UNICEF!!!

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς UNICEF, ἡ ὁποία φυσικά, ὡς ἐπιτροπή, ὁρίζετο ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν ἀπὸ τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ τὴν ΝΔ, στὸ πλαίσιο πάντα τῆς ῥουσφετολογικῆς πολιτικῆς, εὑρέθη νὰ κλέβῃ τὴν UNICEF καθὼς καὶ τὴν μπουκιὰ ἀπὸ τὸ στόμα τῶν ὑποσιτιζομένων παιδιῶν!!

Οἱ δὲ μπουνταλάδες καὶ ἁρπακτικὰ τῆς νῦν Κυβερνήσεως, οἱ ὁποῖοι ψοφοῦν γιὰ σκάνδαλα (βλέπε καὶ Novartis), ἀντὶ νὰ λύσουν τὸ θέμα μὲ λεπτοὺς καὶ διακριτικοὺς χειρισμούς, τὸ κάρφωσαν στὴν UNICEF καὶ μᾶς ἔκαναν, γιὰ ἄλλην μία φορά, ῥεζίλι διεθνῶς.

Ἀλέξανδρος Παυλίδης

Σημείωσις

Ἐπειδὴ ἡ προπαγάνδα καλὰ κρατεῖ κι ἐπειδὴ  κάποιοι ἰσχυρίζονται πὼς εὐθύνεται γιὰ τὸ φαγοπότι ἡ προηγουμένη διοίκησις (Δ.Σ.), τοῦ ὁποίου ὅμως, ὅπως εὔκολα διαπιστώνεται, ἐπίσης ἡ κα Τζιτζίκου συμμετεῖχε, καλὸ εἶναι νὰ γνωρίζουμε.
Ἀπὸ τὸ 2013 ἀκόμη ἐκεῖ ἦταν.

.

 

(Visited 141 times, 1 visits today)
Leave a Reply