Διατὶ ὅταν λέμε «εἰσαγώμενο ἔγκλημα» πρέπει καὶ νὰ κυριολεκτοῦμε!!!

Στὶς 13 Ἀπριλίου φιλοξένησε καὶ πῆρε συνέντευξη ἀπὸ ἐκπροσώπους τῆς ΕΛ.ΑΣ ὁ Γιῶργος Τράγκας στὴν ἐκπομπή του.

Καὶ τώρα ἡ σοκαριστικὴ ἀποκάλυψις!!!

Δὲν μιλᾶμε μόνο γιὰ αὔξηση τοῦ ἐγκλήματος!
Οὔτε γιὰ τὸ εἰσαγόμενο ἔγκλημα!
Οὔτε γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου, ποὺ τόση βαρβαρότης καὶ βία καὶ ἀπαξίωσις τῆς ἀνθρωπίνου ζωῆς, ἀκόμη καὶ γιὰ πενῆντα (50) εὐρῶ, δὲν  ἔχει ξαναδεῖ ἡ Ἑλλὰς καί, μάλιστα, σὲ καθημερινὴ βάση!!!

Κρατηθεῖτε!!!
Τὸ χειρότερον ὅλων:  Ὁμάδες καὶ ὀργανώσεις ἐγκληματιῶν ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο, ὀργανώνουν ταξείδια ἀεροπορικῶς στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ ληστέψουν κόσμο στὸν δρόμο καὶ στὰ σπίτια καὶ μετὰ νὰ ἀναχωρήσουν ὡς ….κύριοι.

Ὅπως καταλαβαίνετε, ἔμαθαν ὅτι μαμιόμαστε, ὅτι μᾶς ἔχουν γιὰ ἀναλωσίμους ὁ Τσίπρας μὲ τὸν Τόσκα, ὅτι δὲν τιμωρεῖται ὁ ἐγκληματίας, ὅτι ἀποφυλακίζονται τάχιστα μὲ τὸν Νόμο Παρασκευοπούλου, ὅτι δὲν ἔχουν νὰ διακινδυνεύσουν γιὰ τὸ ὁ,τιδήποτε, γιατὶ θὰ ….κοιμόμαστε…
…καὶ πλάκωσε ὅλο τὸ διεθνὲς ἔγκλημα νὰ τρυγήσῃ τὸ χωράφι ποὺ λέγεται Ἑλλάς!!!

Παρ’ ὅλα αὐτά, ἐσὺ συνέχισε νὰ δικαιολογῇς τὰ παλιοτόμαρα ποὺ σοῦ στέρησαν ἀκόμη καὶ τὸ δικαίωμα νὰ ἀσθάνεσαι ἀσφαλὴς στὸ σπίτι σου, στὴν χώρα σου, στὴν κάθε σου ἀνάσα καὶ τῶν ὁποίων ὁ «ἀνθρωπισμός» τους μεταφράζεται καὶ  ἐξαργυρώνεται μὲ τὰ χρήματα ποὺ πῆραν ἢ μὲ ὅ,τι τοὺς ἔταξαν, γιὰ νὰ σὲ ἐξοντώσουν καὶ νὰ σὲ ἀφανίσουν!

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

Υ.Γ Ἐπίσης ἀνέφεραν πὼς ἡ τροφοδοσία τῆς ΕΛ.ΑΣ., σὲ ὑλικὰ ποὺ χρειάζονται, γίνεται, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἀπὸ δωρεές. Μὲ τὴν διαφορὰ πὼς ἐπὶ Τσίπρα, γιὰ νὰ κάνῃ κάποιος δωρεὰ στὴν ἀστυνομία, π.χ. ἀλεξισφαίρων γιλέκων, ἢ σφαιρῶν, ἢ στολῶν, ἢ αὐτοκινήτων κλπ, πρῶτα ἐπιβάλλεται νὰ τοῦ γίνῃ πλήρης οἰκονομικὸς ἔλεγχος καὶ ξεσκόνισμα!!! Τουτέστιν οἱ δωρεὲς πλέον μειώθηκαν στὸ ἐλάχιστον!

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply