Θές καί βιβλιάριο Ὑγείας;

Ἐσὺ φίλε γιὰ νὰ βγάλῃς βιβλιάριο Ὑγείας θὰ πρέπη πλέον, σὲ μίαν χώρα ποὺ μαστίζεται ἀπὸ ἀνεργία, νὰ ἔχῃς 75, ἀντὶ γιὰ 50, ἡμέρες ἐργασίας ἀνὰ ἔτος.
«Ἐάν» φυσικὰ σοῦ κολλήσῃ τὰ ἔνσημα ὁ ἐργοδότης σου.

Ὁ λαθρομετανάστης ὅμως, ποὺ θὰ φιλοξενηθῆ ἐδῶ καὶ ποὺ δὲν ἔχει προσφέρη ἀκόμη κι ἕνα εὐρῶ στὰ Δημόσια Ταμεία, θὰ τὸ πάρη αὐτὸ τὸ βιβλιάριο Ὑγείας δίχως κάποιες προϋποθέσεις.

Συνέχεια

Ἰδιοκτῆτες (καί) «πολυπολιτισμικῶν» Μ.Κ.Ο. οἱ Τοῦρκοι;

Διαβᾶστε τὸ τὶ μοῦ ἔγραψε ὁ φίλος Κ.Μ. ἀπὸ τὴν Μυτιλήνη: Συνέχεια

Δυστυχῶς οἱ Τοῦρκοι παραμένουν …Τοῦρκοι!!!

Δυστυχῶς ἡ εἰδησεογραφία μὲ τοὺς ἀποκεφαλισμοὺς τῶν Κούρδων στὴν Ἀφρὶν ἀπὸ τὰ Τουρκικὰ στρατεύματα, μᾶς δείχνει πὼς μπαίνουμε σὲ ἕνα ἄλλο εἶδος πολέμου καὶ ὄχι στὸν παραδοσιακὸ ποὺ ξέραμε σχετικὰ μὲ τὸν σεβασμὸ στὰ δικαιώματα τῶν αἰχμαλώτων βάσει Διεθνῶν Συνθηκῶν.
Συνέχεια

Διαμαρτυρία κατὰ Μπουτάρη

Δευτέρα στὶς 26 Φεβρουαρίου μεταξὺ 2 μὲ 5 τὸ ἀπόγευμα, προγραμματίζεται ἡ μεγάλη συγκέντρωσις τῶν χιλιάδων Θεσσαλονικέων ἔξω ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖο! Συνέχεια

Ἰσότης καὶ διαφορετικότης

Ἀπὸ τὴν μία μᾶς λὲν γιὰ σεβασμὸ στὴν διαφορετικότητα κι ἀπὸ τὴν ἄλλην πως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἴδιοι καὶ ἴσοι.

Τότε ποῦ εἶναι ἡ διαφορετικότης;;

Ἒ λοιπὸν οὔτε ἴδιοι εἶναι οὔτε ἴσοι.

Κάθε ἄνθρωπος εἶναι μοναδικός!
Καὶ οὐδεὶς ἄνθρωπος εἶναι ἴσος μὲ τὸν ἄλλον!!!
Συνέχεια

Γιατί ἀπαιτεῖται ἡ ἑλληνική ἀναγνώρισις τῶν Σκοπίων;

Τὸ πιὸ ἠλίθιο ἐπιχείρημα: «Ὀλες οἱ χῶρες ἀναγνωρίζουν τὰ Σκόπια ὡς Μακεδονία».

Τὶς ἑξῆντα (60) χῶρες φυσικὰ ποὺ δεν τὴν ἀναγνωρίζουν,  δὲν τὶς λογίζουν!!!

Τὸ βασικότερον ὅλων ὅμως!!!
Ἀφοῦ τὰ Σκόπια τὰ ἀναγνωρίζουν μὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα τόσες χῶρες, γιατί κόπτονται νά τούς ἀναγνωρίσουμε ἐμεῖς; Συνέχεια