Ὑβριστὲς σκυλεύουν νεκροὺς

Πηγαίνεις σὲ μίαν κηδεία καὶ γιὰ τὸν νεκρό, ποὺ ἦταν θῦμα αὐτοκινητιστικοῦ, δὲν λές: «ἂς πρόσεχε!»…
Δὲν λὲς «δὲν ἦταν καλὸς ὁδηγός»…
Δὲν λές, τέλος πάντων, κάτι ποὺ νὰ τὸν θ;γῃ… Οὔτε πὼς δὲν εἶχε καλὰ ἀντανακλαστικὰ ὥστὲ νὰ μὴν προσέχῃ περισσότερο καὶ νὰ ἀποφύγῃ αὐτὸν ποὺ ἦλθε καταπάνω του…
Στὴν τελικὴ οὐδέποτε λὲς πὼς αὐτὸς ἔφταιγε ποὺ πῆγε καὶ σκοτώθηκε….
Πολλῷ δὲ μᾶλλον ὅταν ἀκόμη ἡ σορὸς εἶναι ζεστή…

Συνέχεια

Λύνουν τὸ λαθρομεταναστευτικὸ …καταργώντας το!!!

Μὲ τὸ νὰ ἀπαγορεύουν τὴν χρήση τῆς λέξεως λαθρομετανάστευσις καὶ λαθρομετανάστης, στὴν πραγματικότητα καταργοῦν τὸ ἴδιο τὸ πρόβλημα!!!

Ἀπὸ τὴν 1η Αὐγούστου 2018 ἡ Ἑλληνικὴ γλώσσα γίνεται πιὸ φτωχὴ χάριν τῆς εὐγενικῆς προσφορᾶς τῶν νεοταξικῶν ὑπηρετῶν ΣΥΡΙΖΑ, ποὺ μὲ νεολογισμοὺς προσπαθοῦν νὰ λύσουν τὸ πρόβλημα ποὺ μαστίζει καὶ ἀπειλεῖ τὴν κοινωνία μας!!!

Συνέχεια

Θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι νοσοκομεῖο ἀλλὰ εἶναι κάτι …χειρότερο κι ἀπὸ κοτέτσι!!!

Ὄοοοχι… δὲν πρόκειται γιὰ κοτέτσι!!!
Πρόκειται γιὰ κάτι πολὺ χειρότερο ἀπὸ κοτέτσι!!!
Πρόκειται γιὰ τὸ νοσοκομεῖον «Ἅγιος Δημήτριος» στὴν Θεσσαλονίκη!!!

This slideshow requires JavaScript.

Συνέχεια

Βάζοντας …«πλάτη» στὰ μέλη τῆς συμμορίας

Συμπεριφορὰ «νονοῦ» ποὺ βάζει πλάτη γιὰ τὰ μέλη τῆς συμμορίας του.

Ὅταν ἀναλαμβάνῃς τὴν πολιτικὴ εὐθύνη, σημαίνει πὼς ἀναλαμβάνεις καὶ τὶς ἐπιπτώσεις αὐτῆς.
Μόνο οἱ τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις καὶ ὁ φερόμενος ὡς πρωθυπουργὸς ἀναλαμβάνουν πολιτικὴ εὐθύνη χωρὶς παραίτηση. Συνέχεια

Ὑπάρχει πράγματι ἀσύμμετρος ἀπειλὴ γιὰ τὴν χώρα…

…ἀλλὰ δὲν μᾶς λὲν πὼς ἡ μεγελυτέρρα ἀσύμμετρος ἀπειλὴ εἶναι οἱ καρπαζοεισπράκτορες καὶ  τοποτηρητὲς τοῦ Βερολίνου…

Ἂς εἴμαστε σοβαροί…
Οὐτε ὁ στρατηγὸς ἄνεμος φταίει, οὔτε ἡ ἀσύμμετρος ἀπειλή…
Ὅσο γιὰ τὰ αὐθαίρετα, οἱ ἴδιοι τὰ νομιμοποίησαν γιὰ νὰ εἰσπράξουν περισσότερα χρήμματα γιὰ τὰ γερμανικὰ ταμεῖα. Συνέχεια

Ζῳὲς σκουπίδια

Αὐτὰ εἶναι τὰ ἀποτελέσματα τῶν μνημονιακῶν πολιτικῶν στὴν Ἑλλάδα: Ἡ ἀπαξίωσις τῆς ἀνθρωπίνου ζωῆς!!!
Συνέχεια