Διαμαρτυρία κατὰ Μπουτάρη

Δευτέρα στὶς 26 Φεβρουαρίου μεταξὺ 2 μὲ 5 τὸ ἀπόγευμα, προγραμματίζεται ἡ μεγάλη συγκέντρωσις τῶν χιλιάδων Θεσσαλονικέων ἔξω ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖο! Συνέχεια

Ἰσότης καὶ διαφορετικότης

Ἀπὸ τὴν μία μᾶς λὲν γιὰ σεβασμὸ στὴν διαφορετικότητα κι ἀπὸ τὴν ἄλλην πως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἴδιοι καὶ ἴσοι.

Τότε ποῦ εἶναι ἡ διαφορετικότης;;

Ἒ λοιπὸν οὔτε ἴδιοι εἶναι οὔτε ἴσοι.

Κάθε ἄνθρωπος εἶναι μοναδικός!
Καὶ οὐδεὶς ἄνθρωπος εἶναι ἴσος μὲ τὸν ἄλλον!!!
Συνέχεια

Γιατί ἀπαιτεῖται ἡ ἑλληνική ἀναγνώρισις τῶν Σκοπίων;

Τὸ πιὸ ἠλίθιο ἐπιχείρημα: «Ὀλες οἱ χῶρες ἀναγνωρίζουν τὰ Σκόπια ὡς Μακεδονία».

Τὶς ἑξῆντα (60) χῶρες φυσικὰ ποὺ δεν τὴν ἀναγνωρίζουν,  δὲν τὶς λογίζουν!!!

Τὸ βασικότερον ὅλων ὅμως!!!
Ἀφοῦ τὰ Σκόπια τὰ ἀναγνωρίζουν μὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα τόσες χῶρες, γιατί κόπτονται νά τούς ἀναγνωρίσουμε ἐμεῖς; Συνέχεια

Γιατὶ καὶ πίσω ἀπὸ τὸ «Μακεδονικό» κρύβεται μία λεηλασία

Τὸ βράδυ τῆς Δευτέρας ψηφίζουν τὸ πολυνομοσχέδιο καὶ δίνουν 14 ΔΕΚΟ στὰ νύχια τοῦ ὑπερταμείου τῆς Ἀνεξαρτήτου Ἀρχῆς Δημοσίων Ἐσόδων ποὺ λογοδοτεῖ σὲ …κανέναν!!!
Καὶ τὰ ἔσοδα θὰ πηγαίνουν ὅλα στὴν ἀποπληρωμὴ τοῦ ἀθεμίτου καὶ ἐπονειδίστου χρέους.
Μεταξὺ αὐτῶν οἱ ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΕΥΑΘ καὶ ΕΥΔΑΠ!!!
Συνέχεια

Βακτήρια κατά πετρελαιοκηλίδος;

Σήμερα θὰ «συνωμοσιολογήσω»…

Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ δημοσίευσα ἕνα ἐφιαλτικὸ δημοσίευμα…

Ἀφοροῦσε στὰ βακτήρια ποὺ χρησιμοποίησαν γιὰ νὰ καθαρίσουν τὸν κόλπο τοῦ Μεξικοὺ ἀπὸ τὴν πετρελαιοκηλίδα καὶ τὰ ὁποῖα μετηλλάχθησαν, μὲ ἀποτέλεσμα να ἔχουμε σωρηδὸν θανάτους ἀπὸ μίαν «περίεργη ἀσθένεια», ποὺ τρώει τὶς σάρκες καὶ εἶναι μὴ ἀντιμετωπίσιμος!!!

Εἶχε μάλιστα καὶ χάρτη μὲ γράφημα ποὺ ἔδειχνε σὲ ποιὲς περιοχὲς καὶ πόσο ἔχει ἀπλωθῇ μὲ βάση τὰ κρούσματα αὐτῆς τῆς περιέργου ἀσθενείας.
Ἐδειχνε ἐπίσης καὶ σὲ πόσα χρόνια ἴσως νὰ φθάσῃ καὶ στὴν Εὐρώπη. Συνέχεια

Γιὰ νὰ εἶσαι Πατριώτης χρειάζεσαι καὶ …Πατρίδα!!!

Γιὰ νὰ εἶσαι πατριώτης πρέπει νὰ ἔχῃς Ἐθνικὴ Συνείδηση καί, κυρίως, νὰ …ἔχῃς Πατρίδα!
Πατριώτης χωρὶς πατρίδα δὲν νοεῖται. Συνέχεια