Γιὰ τὴν Ἐλευθερία καὶ μόνον ἐπολέμησε ὁ Ἕλλην

Ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς οὐδέποτε ἐπολέμησε κατὰ τοῦ φασισμοῦ, ὅπως θέλουν νὰ μᾶς κάνουν νὰ πιστεύσουμε μερικοί, ἀλλὰ ἐπολέμησε γιὰ τὴν Ἐλευθερία του.
Γιὰ νὰ μὴν καταλάβουν καὶ καταπιοῦν τὴν χώρα του.

Δηλαδή… Ἐσεῖς τί λέτε; Ἐάν δέν μᾶς ἐπετίθετο ὁ φασίστας Μουσολίνι ἀλλὰ ἕνας δημοκράτης, δὲν θὰ ἀντιστεκόμασταν;
Θὰ καθόμασταν νὰ μᾶς κατακτήσουν;

Ὅταν σοῦ ἐπιτίθεται κάποιος, ὅποιος κι ἐὰν εἶναι αὐτός, ὁποιοδήποτε πολίτευμα κι ἐὰν ἔχῃ, εἶναι ἐχθρὸς καὶ ὀφείλεις νὰ ἀντισταθῇς μὲ ὅλα τὰ μέσα!
Ὄχι γιὰ νὰ ἀλλάξῃς τὸ πολίτευμα στὴν χώρα τοῦ ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴν σὲ κατακτήσῃ καὶ νὰ μὴν σὲ ὑποδουλώσῃ!

Ἔτσι, γιὰ νὰ ξέρουμε τί λέμε.

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

Υ.Γ. Ἐνῶ λοιπὸν ἐὰν δὲν ἦσαν φασίστες καὶ ναζί, ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς θὰ ἔλεγε ναί, ἐλᾶτε νὰ μὲ κατακτήσετε!!! Τὸ «ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης» δὲν τὸ γνωρίζουν μερικοί… Ἔ;

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Γιὰ τὴν Ἐλευθερία καὶ μόνον ἐπολέμησε ὁ Ἕλλην

  1. Κύριοι μπράβο σας . Σήμερα σας διαβάζω για πρώτη φορά . Τα κείμενα σας με ανατριχιάζουν . Ας είστε καλά . Ο Θεός μαζί σας

Leave a Reply