Δύο κατηγοριῶν νόμοι καὶ πολῖτες

Αὐτὸ ποὺ βλέπετε…

Συμβαίνει τώρα…

Ῥᾶμος Χρῆστος

…γίνεται σχεδὸν καθημερινῶς ἔξω ἀπὸ τὴν Περαία.

Οἱ γνωστότατοι «ἄγνωστοι» ποὺ ἀνήκουν σὲ προστατευόμεον εἶδος, καῖν ἐλαστικά. 
Ὅσοι μένουν κοντὰ στὴν περιοχὴ ἔχουν σοβαρὰ ἀναπνευστικὰ προβλήματα.

Καὶ σὰν νὰ μὴν φθάνῃ αὐτό, τώρα ποὺ εἶναι καλοκαίρι βάζουν καὶ μουσικὴ στὴν διαπασών.

Σήμερα (20 Ἰουνίου), ἀπὸ τὶς τέσσερις τὸ πρωὶ ξεκίνησαν τὴν καύση μετὰ ….ὀργάνων καὶ ὅσοι ἤθελαν νὰ κοιμηθοῦν ἔπαθαν ψυχικὸ τραλαλά. Πέντε πυροσβεστικὰ ἔσπευσαν.

Φυσικὰ ὅσο δὲν δουλεύουν αὐτόφωρα καὶ πρόστιμα, αὐτὸ θὰ γίνεται ἐπὶ μονίμου βάσεως.  Μέχρι τὸ Νέο Ῥύσιο ἔφθασε ἡ αἰθάλη τους.

Καὶ ἀπὸ 500 περίπου μόνιμοι ποὺ ἦσαν, τώρα ἔχουν φτάση τοὐλάχιστον τὰ 2000 ἄτομα, γιατί ἔρχονται καὶ ἀπὸ Βαλκανικὰ κράτη, μιᾶς καὶ βγῆκε βρῶμα πὼς ἡ περιοχὴ εἶναι πλουσία καὶ ἔχει «δουλειές».

Καὶ φυσικὰ μὲ τὴν ἀρωγὴ ΣΥΡΙΖΑ ὅσοι πλέον μπαίνουν στὴν χώρα μας πολιτογραφῶνται κατ’  εὐθείαν ὡς ….Ἕλληνες ὄχι ἁπλᾶ πολίτες ἀλλὰ καὶ Ἰθαγενεῖς!!!!!!

Ὅπως καταλαβαίνετε, οἱ Νόμοι δὲν ἰσχύουν γιὰ κάποιες κατηγορίες ἀνθρώπων ποὺ θεωροῦν ὅτι μποροῦν νὰ κάνουν ὅ,τι θέλουν καὶ ὅ,τι γουστάρουν εἰς βάρος τῶν ὑπολοίπων.

Ἀκόμη καὶ στὶς ἀκτές, πάλι ἀστυνομίες εἴχαμε τὶς πρὸ ἄλλες, γιατί μπῆκαν σὲ αὐλὲς ἰδιοκτητῶν ἀκινήτων καὶ ….ἀφῴδευαν ὡς κύριοι !!!!!!

Γιὰ νὰ μὴν μιλήσουμε γιὰ τὸ σκουπίδι ποὺ μένει πίσω, ἐνῶ οἱ κάδοι στέκονται ἄδειοι στὰ δύο καὶ στὰ τρία μέτρα.

Δὲν παλεύται ἡ κατάστασις!!!

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *